top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-29 Thận trọng trước khi khấn nguyện


 

Câu gốc: “Nói cách hớp tớp rằng: Vật này là vật thánh! Và sau khi đã khấn nguyện rồi mới suy xét đến, ấy quả một cái bẫy cho người ta” (Châm-ngôn 20:25 BTT). “Ấy là một cái bẫy cho người nào cung hiến điều gì cách vội vã, Rồi sau khi thề nguyện mới suy nghĩ lại” (Châm-ngôn 20:25 BDM).


Câu hỏi suy ngẫm: Khấn nguyện trước khi suy xét cẩn trọng sẽ dẫn đến hậu quả gì? Chúa dạy thế nào về sự khấn nguyện? Bạn đã hứa gì với Chúa và đã thực hiện lời hứa như thế nào?


Khấn nguyện bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn Đức Chúa Trời là điều rất tốt. Nhưng trước khi khấn nguyện phải hết sức cẩn thận để biết chắc mình có khả năng làm trọn lời hứa nguyện ấy. Khi đã hứa thì phải hoàn nguyện vì của lễ hứa dâng “là vật thánh” có ý nghĩa biệt riêng cho Chúa. Đức Chúa Trời coi trọng lời hứa và đòi hỏi con người phải thực hiện vì hứa nguyện hoàn toàn tự nguyện: “Khi ngươi hứa nguyện cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì chớ trì hoãn làm cho xong; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hẳn sẽ đòi sự hoàn nguyện ấy; bằng chẳng làm cho xong, ngươi sẽ mang lấy tội. Nhưng nếu ngươi không hứa nguyện, thì không phạm tội. Khi môi ngươi đã hứa cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi một sự hứa nguyện lạc ý, thì khá cẩn thận làm trọn lời ra khỏi miệng mình đó” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 23:21-23). Khấn nguyện hấp tấp, vội vã rồi sau đó mới suy xét hay suy nghĩ lại thì đã quá trễ, hoàn cảnh của người ấy lúc đó sẽ giống như một con thú dại dột, thiếu cẩn trọng bị sa vào bẫy. Cho nên thà đừng khấn hứa còn hơn.


Ông Giép-thê là một ví dụ cho sự hứa nguyện thiếu suy nghĩ (Các Quan Xét 11:30-40). Ông đã hứa với Chúa nếu Ngài phó người Am-môn vào tay ông, khi chiến thắng trở về, hễ chi từ cửa nhà đi ra đón rước ông, ông sẽ dâng lên cho Đức Chúa Trời làm của lễ thiêu. Nhưng sau khi chiến thắng người Am-môn trở về, người ra đón mừng đầu tiên là con gái duy nhất của ông! Ông xé áo, tức tối, than khóc vì đã mắc lời hứa nguyện với Đức Giê-hô-va. Đây là một lời hứa hấp tấp, thiếu suy xét vì chính ông Giép-thê phải biết rõ trong nhà ông có những ai!


Đã bao lần chúng ta thất hứa, hoặc không làm trọn lời hứa với Chúa, với người. Chúng ta hứa gì với Chúa trong hôn lễ, chúng ta có kính sợ Chúa để giữ lòng thủy chung trọn đời chưa? Chúng ta đã hứa gì khi dâng con cho Chúa, và sau đó chúng ta có hết lòng dạy con theo đường lối của Chúa chưa? Đã bao lần chúng ta hứa dâng đời mình rao truyền Phúc Âm, rồi chúng ta đã thực hiện được bao nhiêu? v.v... Xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn cân nhắc thận trọng trước khi hứa nguyện, và khi đã hứa nguyện thì nhất định phải trả xong sự hứa nguyện cho Chúa.


Có điều gì bạn đã hứa nguyện nhưng chưa hoàn nguyện không?


Kính lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lần con đã không trả xong điều con đã hứa nguyện. Xin cho con luôn cẩn trọng về những điều con hứa nguyện và xin ban ơn, thêm sức cho con để con làm tròn lời hứa với Chúa, với người.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page