top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-31 Hãy là người bạn công chính


 

Câu gốc: “Ai giao tiếp với người khôn ngoan, trở nên khôn ngoan; nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại” (câu 20).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con những điều gì khi chọn bạn đồng hành? Chúa muốn con cái Ngài làm gì với những người bạn ngoài Chúa? Đời sống của bạn đã ảnh hưởng thế nào với những người chung quanh?


Vua Sa-lô-môn cho con thấy sự tương phản giữa người khôn ngoan và người ngu dại. Người khôn ngoan là người kính sợ Chúa và luôn đi trong con đường công chính, ngay thẳng của Chúa, còn người ngu dại lại chọn con đường tội ác. Trong phân đoạn trước, Vua Sa-lô-môn đã dạy con, “Người công bình dẫn đường cho kẻ lân cận mình; còn các nẻo kẻ dữ làm sai lạc chúng” (Châm-ngôn 12:26). Giờ đây, trong nguyên tắc chọn bạn đồng hành, ông dạy con nên tìm người khôn ngoan để học hỏi kiến thức, kinh nghiệm, và đức tin nơi họ để nuôi dưỡng kiến thức và đức tin của con. Bên cạnh đó, con phải hết sức cẩn thận tránh xa những người bạn quyến dụ con nghe theo những tư tưởng tội lỗi, những việc làm sai lệch đường lối của Chúa. Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc nhở, “Anh em chớ mắc lừa: Bạn bè xấu làm hư thói nết tốt” (I Cô-rinh-tô 15:33). Và Vua Sa-lô-môn đã đưa ra một kết luận hiển nhiên: người có tội phải bị tai họa, nhưng người công chính sẽ được phần thưởng phước lành (câu 21). Dĩ nhiên, khi dạy con như vậy ông cũng nhắc chính con hãy sống chân thật, công chính để người khác mong muốn giao tiếp với con. Chính con và những người bạn khôn ngoan của con sẽ giúp nhau trưởng thành trong Chúa.


Chúa Giê-xu xuống thế làm người, sống với tội nhân, và đem họ đến sự ăn năn quay trở về với Đức Chúa Trời. Chúa cũng đặt để chúng ta ở thế gian để đem Phúc Âm đến cho mọi người. Trong cuộc sống, ngoài những người thân trong gia đình, chúng ta ai cũng cần những người bạn. Không chỉ những người bạn trong Chúa mà cũng có những người bạn ngoài đời. Nếu chúng ta chỉ có những người bạn là những anh chị em trong Chúa, vậy chúng ta rao giảng cho ai? Chúa muốn chúng ta là ánh sáng soi nơi tối tăm, là những người công chính đem tình yêu của Chúa đến với mọi người. Chúng ta phải luôn học hỏi và làm theo Lời Chúa dạy, sống kính sợ Chúa để được khôn ngoan, vâng phục Chúa để có đời sống công chính, như vậy chúng ta mới được nhiều người chọn chúng ta làm bạn hữu và giao tiếp với chúng ta. Đó là cơ hội để chúng ta trở thành những người bạn khôn ngoan hướng dẫn bạn mình đến với sự sống đời đời. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải cẩn thận vì công chính và gian ác không thể kết hợp nhau, ánh sáng và bóng tối không thể dung hòa nhau (II Cô-rinh-tô 6:14). Chúng ta trở nên mọi cách cho mọi người để cứu một vài người (I Cô-rinh-tô 9:22) nhưng phải giữ mình để không thỏa hiệp với tội lỗi.


Bạn có là người bạn công chính đem sự sống của Chúa cho mọi người chưa?


Kính lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì Lời Ngài đã nhắc nhở con phải cẩn thận khi chọn bạn đồng hành. Xin Chúa cho con luôn sống theo sự ngay thẳng, công chính của Chúa để con trở thành những người bạn tốt đem Phúc Âm đến cho mọi người.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

28 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page