top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-01 Tạ ơn cách vui mừng


 

Câu gốc: “Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va!”


Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả Thi-thiên 100 cho biết những ai phải tạ ơn Đức Chúa Trời? Phải tạ ơn Ngài bằng cách nào? Bạn áp dụng cách này trong cuộc sống ra sao?


Thật ngạc nhiên khi biết Thi-thiên 100 là Thi-thiên duy nhất được xác định rõ là “Thi-thiên để cảm tạ.” Có nhiều Thi-thiên khác được sử dụng cho mục đích cảm tạ Đức Chúa Trời nhưng chỉ có Thi-thiên 100 bày tỏ rõ ràng mục đích cảm tạ ngay chính trong tiêu đề.


Thi-thiên 100 mở đầu bằng lời kêu gọi “cả trái đất,” nghĩa là bao gồm tất cả tạo vật đã được Đức Chúa Trời dựng nên (câu 3). Và đối tượng của sự thờ phượng và cảm tạ chính là Đức Giê-hô-va. Danh xưng cá nhân này của Đức Chúa Trời được dùng 4 lần trong Thi-thiên 100. Tại đây, chúng ta nhận ra hai lẽ thật quan trọng. Thứ nhất, ca ngợi và cảm tạ Đức Chúa Trời là bổn phận của mọi người thuộc mọi dân tộc, mọi nền văn hóa, mọi chủng tộc, giai cấp, và mọi lứa tuổi. Ngày nay, nhiều người dễ dàng cảm ơn một người đã giúp đỡ mình, nhưng có bao nhiêu người thật sự cảm tạ Đức Chúa Trời trong mỗi giây phút của cuộc đời mình? Thứ hai, một người chỉ có thể thật sự ca ngợi và cảm tạ Đức Chúa Trời khi biết Ngài là ai, không phải chỉ là sự nhận thức của tâm trí nhưng còn là sự nhận biết trong mối liên hệ cá nhân với Ngài. Lòng biết ơn thật sự bắt nguồn từ mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời, Đấng Sáng Tạo và là Đấng ban mọi sự cho con người.


Ca ngợi và cảm tạ xuất phát từ một tâm trí nhận biết Đức Chúa Trời là ai, mình là ai, và một tấm lòng biết ơn về những gì Đức Chúa Trời đã làm cho mình, nhưng lòng biết ơn còn phải được bày tỏ ra bên ngoài một cách vui mừng. Tại đây, trước giả kêu gọi mọi người “hãy cất tiếng reo mừng.” Cụm từ “cất tiếng reo” có nghĩa là “gây ra một tiếng động” hay “phát ra một tiếng kèn.” Trước giả kêu gọi mọi người thờ phượng hãy lớn tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời vì tấm lòng tràn đầy niềm vui và lòng biết ơn Ngài đến nỗi không thể kìm nén được cảm xúc của mình.


Chúng ta thường chứng kiến quang cảnh vui mừng với những tiếng reo hò, những bước chân hối hả, những vòng tay ôm chặt và cả những giọt nước mắt vui sướng của những người thân gặp nhau tại các sân bay hay nhà ga xe lửa. Trong tinh thần vui mừng tạ ơn Chúa, mỗi con dân Ngài cũng cần thấy ơn Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày không xiết kể để chạy đến với Chúa, ôm chầm lấy Ngài và cất tiếng reo mừng ca ngợi Đấng quá yêu chúng ta đến nỗi đã hy sinh chính Ngài cho chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta đáp lời kêu gọi của trước giả Thi-thiên 100: “Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va!”


Lần cuối cùng bạn thật sự cảm tạ Đức Chúa Trời với cả sự mừng vui và phấn khích là khi nào?


Lạy Chúa, con ca ngợi Danh Thánh của Ngài. Lòng con biết ơn Chúa về ân sủng, sự thương xót, và sự tốt lành của Ngài đổ trên con cách dư dật mỗi ngày.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

26 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page