top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-01 Tiếng hát trong đêm


 

Câu gốc: “Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).


Câu hỏi suy ngẫm: Đoàn truyền giáo của Sứ đồ Phao-lô gặp rắc rối gì tại Phi-líp? Hai ông Phao-lô và Si-la đã làm gì khi bị giam cầm trong ngục? Chuyện gì xảy ra trong ngục thất và cho gia đình người đề lao? Bí quyết để bạn luôn tạ ơn và ca ngợi Chúa là gì?


Đoàn truyền giáo của Sứ đồ Phao-lô đang rao giảng về Chúa tại Phi-líp trong chuyến truyền giáo thứ hai. Tại đó có một cô gái nô lệ bị quỷ bói toán nhập, cô làm lợi nhiều cho các chủ qua việc bói toán. Sứ đồ Phao-lô đã nhân Danh Chúa Giê-xu đuổi quỷ ra khỏi cô gái. Các chủ của cô bị mất lợi lộc nên bắt Sứ đồ Phao-lô và ông Si-la nộp cho nhà cầm quyền, vu cáo họ gây rối loạn trong thành. Các quan tòa chưa xét xử đã vội ra lệnh đánh đòn, tống giam hai ông vào ngục tối và cùm chân lại.


Bị vu cáo, thân thể đau đớn do đòn vọt, chân bị cùm, thay vì rên xiết than thở, nửa đêm tăm tối hai nhà truyền giáo lại cầu nguyện và lớn tiếng ca hát tôn vinh Chúa đến nỗi mọi tù nhân đều tò mò lắng nghe! Tiếng hát trong đêm của họ như của lễ có mùi thơm thấu đến ngôi trời! Chúa can thiệp bằng cơn động đất rất lớn. Đây là phép lạ vì các cửa ngục đều mở toang và tất cả xiềng đều rớt ra. Viên cai ngục định tự sát vì tưởng các tù nhân đã chạy trốn. Nhưng Sứ đồ Phao-lô ngăn cản ông, trấn an rằng tất cả tù nhân còn đó. Viên cai ngục đổi thái độ, quỳ dưới chân hai ông và hỏi phải làm gì để được cứu? Sau khi nghe giải thích lẽ đạo về sự cứu rỗi, cả gia đình vui mừng tiếp nhận Chúa và chịu phép báp-tem ngay trong đêm.


Tạ ơn và ca ngợi Chúa trong lúc thuận lợi, hanh thông là chuyện dễ hiểu; nhưng thật lòng ca ngợi Chúa trong hoàn cảnh đen tối thật không dễ dàng. Tuy nhiên ý muốn của Chúa là chúng ta phải cảm tạ Ngài trong mọi hoàn cảnh (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18). Tiên tri Ha-ba-cúc tuyên bố: “Dù cây vả sẽ không nứt lộc nữa, và sẽ không có trái trên những cây nho… Dù vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi” (Ha-ba-cúc 3:17a-18).


Lời một bài hát: “mặt trời hằng sáng soi, sau tầng mây tối, …dù bên kia bóng mờ, tay Ngài dẫn đưa.” Bí quyết để luôn cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh là “...vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18b). Dù điều xấu hay tốt, điều bất hạnh hoặc tốt lành xảy đến với chúng ta, thì phía sau những điều đó luôn có sự tể trị của Chúa (như trường hợp của ông Gióp). Hãy luôn tạ ơn Chúa vì tin rằng kết quả cuối cùng Chúa ban luôn là điều tốt lành.


Bạn có tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh không?


Lạy Chúa, khi hoàn cảnh quanh con toàn đen tối, xin nhắc con nhìn lên để thấy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và công chính vẫn luôn ngồi trên ngôi cao sang tể trị mọi hoàn cảnh hầu cho con luôn ca ngợi và cảm tạ Chúa không thôi.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

43 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page