top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-03 Ý muốn Chúa


I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy.”


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đưa ra ba mệnh lệnh nào ở đây? Vì sao con dân Chúa cần thực hiện ba lệnh này? Làm thế nào bạn thường xuyên thực thi lệnh của Chúa?


Sự tạ ơn được Sứ đồ Phao-lô đề cập hầu hết trong các thư tín của ông. Nếu học về cuộc đời của vị sứ đồ này, chúng ta sẽ thấy cả một bài ca cảm tạ ông dâng lên Chúa cho dù ông trải qua bao hoạn nạn, khó khăn. Vì sao ông có thể bày tỏ lòng biết ơn Chúa như vậy? Vì ông kinh nghiệm rõ ràng những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho ông và ông biết đó cũng chính là ý muốn của Đức Chúa Trời.


Trong phân đoạn này, Sứ đồ Phao-lô kêu gọi các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca hãy “vui mừng,” “cầu nguyện,” và “cảm tạ Chúa.” Đây là ba nền tảng thiết yếu cho đời sống Cơ Đốc nhân. Một khi nhận được sự cứu rỗi bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu, Cơ Đốc nhân phải “vui mừng mãi mãi.” Niềm vui đó không dứt nhờ vào sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Tiếp theo là phải “cầu nguyện không thôi.” Không phải chỉ cầu nguyện khi có nhu cầu nhưng phải luôn ở trong mối tương giao với Chúa bất cứ khi nào và nơi nào. Cuối cùng là “phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa” tức là phải tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, cả thuận cảnh hay nghịch cảnh. Trong hoạn nạn, chúng ta cảm tạ Chúa vì biết Ngài là Đấng thành tín, luôn ở cùng và thêm sức cho chúng ta. Không phải chúng ta biết ơn Chúa về hoạn nạn, nhưng chúng ta biết ơn Chúa vì sự hiện diện của Ngài và những rèn luyện ích lợi qua cảnh ngộ đó (I Cô-rinh-tô 10:13; Gia-cơ 1:2-4).


Cuối cùng, Sứ đồ Phao-lô cho biết vì sao chúng ta cần thực hiện ba mệnh lệnh quan trọng này. Đó là “vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy.” Chúa muốn con cái Chúa phải luôn kỷ luật thực thi ba mệnh lệnh này. Ngài muốn nhìn thấy đời sống một người theo Chúa phải luôn bày tỏ sự vui mừng, luôn ở trong mối liên hệ với Ngài qua sự cầu nguyện và luôn biết cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chính Đức Thánh Linh là Đấng ngự trị trong tấm lòng con dân Chúa sẽ thêm sức và giúp cho chúng ta thực thi những điều Chúa dạy. Nhưng việc trước tiên là mỗi chúng ta phải có một quyết tâm sống vui mừng, cầu nguyện, và cảm tạ luôn luôn. Những điều này thường đi ngược với phản ứng tự nhiên của con người khi chúng ta ở giữa hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, khi chúng ta quyết tâm kỷ luật, tập tành thành thói quen thì sẽ trở thành nếp sống thường ngày của chúng ta, nhờ đó trong mọi cảnh ngộ chúng ta đều có thể vui mừng, cầu nguyện và tạ ơn Chúa.


Bạn có quyết tâm làm theo ý muốn Chúa và thực hiện ba điều nền tảng trong bài học này không?


Lạy Chúa, xin giúp con thực thi ý muốn của Ngài để dù ở trong hoàn cảnh nào con cũng biến sự vui mừng, cầu nguyện, và tạ ơn trở thành nếp sống mỗi ngày của con.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

42 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page