top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-03 Mở rộng vòng tay


 

Câu gốc: “Nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ” (câu 20).


Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này mô tả những phẩm chất nào của một người nữ tài đức? Tinh thần phục vụ của nàng ra sao? Làm thế nào để bạn có thể sẵn sàng mở rộng vòng tay giúp đỡ và phục vụ tha nhân?


Châm-ngôn 31:10-31 mô tả những phẩm chất cao đẹp của người nữ tài đức, giá trị của nàng “trổi hơn châu ngọc.” Trước tiên, một người nữ tài đức là người vợ đảm đang. Nàng là người đáng tin cậy và luôn mang đến lợi ích cho chồng (câu 11-12). Nàng là người rất siêng năng, “dậy sớm, bắt tay làm việc” (câu 13, 15, 18-19). Tiếp theo, người nữ tài đức là người mẹ tuyệt vời. Nàng chăm lo cho gia đình, con cái từng bữa ăn, tấm áo (câu 15, 21-22). Con cái tự hào về nàng (câu 28). Người nữ tài đức cũng là người giỏi tính toán, quán xuyến mọi việc trong ngoài (câu 16-19).


Người nữ được mô tả ở đây như một bức chân dung hoàn hảo về hình ảnh người nữ tài đức lý tưởng, nơi nàng tổng hợp tất cả phẩm chất tốt đẹp. Ngoài việc chăm lo cho gia đình, nàng còn có một điểm son nổi bật là mở rộng tấm lòng với tha nhân. Nàng sẵn lòng mở rộng vòng tay để giúp người nghèo khó và không hề từ chối đưa tay ra tiếp đãi người đang ở trong hoàn cảnh khốn cùng (câu 20). Dù nàng bận rộn, thức khuya dậy sớm, làm lụng vất vả, nhưng khi biết người khác có nhu cầu, nàng không hề từ chối giúp đỡ. Đây là một đặc tính rất đáng quý.


Người nữ trong Châm-ngôn này đáng được ca ngợi, không phải vì nàng đẹp, giàu có, tài giỏi nhưng vì nàng “kính sợ Chúa” như Châm-ngôn 31:30 cho biết: “Duyên là giả dối, sắc lại hư không; nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.” Một người thật sự kính sợ Chúa ắt hẳn sẽ phục vụ Chúa và cũng quan tâm phục vụ tha nhân theo Lời Chúa dạy và sống hết lòng với tất cả những gì Chúa ban cho. Có thể nhiều người có điều kiện tài chánh nhưng không có tấm lòng rộng mở để giúp đỡ người khác. Người nữ này đã mở rộng vòng tay giúp đỡ, phục vụ đúng như tinh thần Chúa Giê-xu dạy các môn đệ trong Phúc Âm Ma-thi-ơ 25:31-46. Giúp đỡ tha nhân chính là chúng ta đang phục vụ Chúa. Hội Thánh Chúa ngày nay cần mở rộng vòng tay để tiếp đón và giúp đỡ những người trong hoàn cảnh khốn cùng để qua đó họ nhận biết tình yêu của Chúa và mở lòng tiếp nhận Ngài. Sứ đồ Giăng dạy rằng: “Chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật” (I Giăng 3:18). Tình yêu thương thật phải được thể hiện qua hành động ân cần phục vụ tha nhân. Để có thể mở rộng vòng tay phục vụ, chúng ta phải biết quan tâm lẫn nhau để biết nhu cầu của nhau, nếu không, chúng ta cũng chỉ biết sống cho mình mà thôi.


Bạn và Hội Thánh bạn có mở rộng vòng tay tiếp đón và phục vụ tha nhân không?


Lạy Chúa, chung quanh con còn có bao người ở trong hoàn cảnh khốn khó cần sự giúp đỡ. Xin cho con luôn trải lòng ra để sẵn sàng mở rộng vòng tay giúp đỡ người khác theo như Lời Chúa dạy.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page