top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-03 Tạ ơn và đầu phục


 

Câu gốc: “Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.”


Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì là quan trọng mà người thờ phượng Đức Chúa Trời cần nhận biết? Vì sao? Nhận thức này có thể thay đổi sự thờ phượng Chúa của bạn ra sao?


Khi nói đến việc chuẩn bị cho sự thờ phượng Chúa, nhiều người thường nghĩ đến chương trình, người hướng dẫn, ban hát, trang phục… nhưng có bao giờ chúng ta dừng lại và tự hỏi Đức Chúa Trời chúng ta ca ngợi và thờ phượng là ai? Trước giả Thi-thiên 100 nói rằng biết Chúa là một mệnh lệnh cho người thờ phượng Ngài và là một điều kiện sống còn của sự thờ phượng.


“Phải biết rằng…”—Thờ phượng Đức Chúa Trời không phải là một hành vi tôn giáo mù quáng nhưng phải được thực hiện trong sự hiểu biết. Tuy nhiên động từ “biết” không chỉ nói đến sự hiểu biết của lý trí hay kiến thức nhưng còn nói đến mối quan hệ gần gũi, nhất là được dùng để nói đến quan hệ vợ chồng (Sáng Thế Ký 4:1). Như vậy, chúng ta chỉ có thể biết Chúa qua mối quan hệ đúng đắn và cá nhân với Ngài.


“Giê-hô-va là Đức Chúa Trời”—Đấng chúng ta thờ phượng là Đức Chúa Trời, là Chúa trên muôn chúa, Vua trên muôn vua, là Đấng đang cai trị trên muôn loài vạn vật. Chúng ta sẽ không thể thật sự thờ phượng Đức Chúa Trời nếu Ngài chưa phải là Chúa và là Chủ của đời sống chúng ta. Nếu đúng vậy, câu hỏi tiếp theo là: Chúng ta có đang đầu phục Đức Chúa Trời trong mọi khía cạnh của đời sống mình không?


“Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi”—Đấng chúng ta thờ phượng cũng chính là Đấng Sáng Tạo. Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta và “chúng ta thuộc về Ngài” nên chúng ta phải thờ phượng và biết ơn Ngài. Ngày nay, nhiều người từ chối thờ phượng và tạ ơn Đức Chúa Trời vì họ phủ nhận sự sáng tạo của Ngài. Họ cho rằng mình là sản phẩm của sự tiến hóa, hoặc cho rằng họ tự nhiên mà có... Vua Đa-vít đã nói: “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời” (Thi-thiên 14:1). Người phủ nhận Đức Chúa Trời cũng sẽ không thể nhận biết đích thực mình là ai!


“Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài”—Đức Chúa Trời không những dựng nên chúng ta mà còn khiến chúng ta trở nên “dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài” bởi sự cứu chuộc Ngài ban cho chúng ta qua sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời chúng ta đang thờ phượng chính là Vị Vua trên toàn cả vũ trụ, là Đấng Sáng Tạo vĩ đại, và cũng là Đấng Cứu Chuộc yêu thương chúng ta.


Hãy sống theo mục đích và vinh quang của Đấng Sáng Tạo. Hãy sống biết ơn Chúa vì được là “dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.” Đây chính là trọng tâm của sự thờ phượng và tạ ơn.


Bạn có đầu phục Chúa như là Vua của cuộc đời bạn?


Lạy Chúa, giờ này con xin hạ mình xuống suy tôn Ngài. Con xin dâng trọn đời sống con cho Ngài. Cuộc sống con là để thờ phượng và phục vụ Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page