top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-04 Tạ ơn và chúc tụng


 

Câu gốc: “Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng Danh của Ngài.”


Câu hỏi suy ngẫm: Ba mệnh lệnh trong câu 4 là gì và liên quan đến nơi chốn nào? Bạn nhận ra yếu tố quan trọng nào của sự chúc tụng và cảm tạ Chúa? Bạn đang thực hành sự dạy dỗ này trong Hội Thánh mình ra sao?


Dịch COVID-19 khiến con dân Chúa phải thờ phượng trực tuyến tại nhà, và khi các nhà thờ được phép mở cửa, có nhiều tín hữu hoặc vì thói quen, hoặc vì sự tiện lợi,… nên không thích trở lại nhà thờ. Thi-thiên 100:4 đưa ra ba mệnh lệnh cuối cùng là: “hãy vào các cửa Ngài,” “hãy vào hành lang Ngài,” và “hãy cảm tạ và chúc tụng Danh của Ngài.” Các mệnh lệnh đều nhấn mạnh đến việc nhóm họp thờ phượng Chúa của con dân Ngài. Lời Chúa không phủ nhận tầm quan trọng của việc thờ phượng và tạ ơn Chúa cách cá nhân, nhưng ở đây đề cập đến khía cạnh đặc biệt của sự thờ phượng và tạ ơn bao gồm toàn thể con dân Ngài. Đây cũng là khuôn mẫu của Hội Thánh thời Tân Ước (Công Vụ 2:42-47), và cũng là cơ hội để chúng ta thực hành một khía cạnh của sự thờ phượng là phục vụ nhau (Thi-thiên 100:3), đem đến sự gây dựng, nâng đỡ, và dạy dỗ nhau trong đức tin (Cô-lô-se 3:16). Vì vậy, dịch COVID-19 nhắc nhở chúng ta rằng nếu còn dịp tiện để cùng thờ phượng Chúa cách vui mừng với anh chị em mình thì hãy nắm lấy cơ hội vì những cơ hội này chắc chắn sẽ ngày càng ít đi (Ê-phê-sô 5:16).


“Hãy cảm tạ…”—động từ này có nghĩa là xưng nhận, ca ngợi, nhận biết, tán dương, và tạ ơn. Như vậy “cảm tạ” không chỉ là lời cảm ơn chung chung, nhưng là xưng ra chi tiết thật rõ ràng những điều Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Hãy mạnh dạn làm chứng trước Hội Thánh, trước người thân hay bạn bè về những ơn lành chúng ta nhận được từ Đức Chúa Trời: sự cứu rỗi, sự đổi mới, sự bình an, niềm vui, sự chăm sóc, quan phòng, sự chữa lành thuộc linh và thuộc thể v.v…


“Hãy ngợi khen…”—động từ này có nghĩa là tự hào, kiêu hãnh. Mỗi chúng ta phải tự hào và khoe về Đấng chúng ta thờ phượng, hãy lớn tiếng công bố sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Người ta đang nghe gì và thấy gì qua đời sống của chúng ta? Hãy cho mọi người thấy niềm vui được bật thành tiếng hát, và lời làm chứng về sự cao trọng và tốt lành của Đức Chúa Trời chúng ta đang thờ phượng.


“Hãy chúc tụng Danh của Ngài”—động từ này có nghĩa là quỳ xuống, ca tụng, chào trịnh trọng. Thờ phượng chính là hành động tôn vinh và tôn kính đối với Đức Chúa Trời, xưng nhận Danh Ngài cao hơn bất kỳ danh xưng nào khác. Thờ phượng Chúa tại đền thờ không phải để phô bày tài năng hay tìm kiếm sự khen ngợi, vinh quang nào cho mình, nhưng là tập trung vào chính Chúa và dâng vinh quang cho Ngài.


Bạn có thường dâng lời tạ ơn và chúc tụng Chúa với Hội Thánh không?


Lạy Chúa, trải qua những khó khăn của đời sống, xin Chúa cho con giữ lòng trung tín cùng với con dân Ngài trong sự thờ phượng, chúc tụng và cảm tạ Ngài luôn.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

22 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page