top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-06 Chúng tôi là đầy tớ không xứng đáng


 

Câu gốc: “Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm, thì hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy tớ vô ích; điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm” (câu 10).


Câu hỏi suy ngẫm: Các nhân vật trong ẩn dụ là hình ảnh của ai? Ẩn dụ này cho biết Đức Chúa Trời và Cơ Đốc nhân có mối liên hệ nào? Nhận biết điều này ảnh hưởng thế nào trên nếp sống thờ phượng và phục vụ Chúa của bạn?


Ẩn dụ nói về một người đầy tớ làm việc suốt ngày ngoài đồng nhưng khi về nhà phải chuẩn bị bữa ăn cho chủ. Để kết luận, Chúa Giê-xu nói: “Các ngươi cũng vậy…” (câu 10). Như vậy, đầy tớ trong ẩn dụ chính là hình ảnh của các môn đệ, hay nói rộng hơn là hình ảnh của người theo Chúa Giê-xu, và do đó Chủ là Đức Chúa Trời. Mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời và Cơ Đốc nhân là mối liên hệ Chủ - tớ. Nhiều người cảm thấy khó chịu khi nghĩ về mối liên hệ này, và thấy dễ chịu hơn khi nghĩ về mối liên hệ Cha - con hay bạn hữu với Chúa. Bởi ân sủng và lòng thương xót, Đức Chúa Trời cho những người được cứu gọi Ngài là Cha, và Chúa Giê-xu cũng nói: “Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa,… nhưng Ta đã gọi các ngươi là bạn hữu Ta…” (Giăng 15:15). Trong ân sủng, Chúa “chẳng gọi” chúng ta là đầy tớ nữa, nhưng thực chất chúng ta vẫn là đầy tớ của Ngài.


Là đầy tớ, chúng ta phải phục tùng Đức Chúa Trời. Người đầy tớ làm việc cả ngày ngoài đồng là mệnh lệnh của chủ, và bây giờ anh phải chuẩn bị bữa ăn dù rất mệt mỏi cũng là mệnh lệnh của chủ (câu 7-8). Điều đầy tớ cần làm là phải vâng phục chủ trong mọi lúc và mọi hoàn cảnh. Là đầy tớ, tất cả sức lực của chúng ta phải được sử dụng để phục vụ Đức Chúa Trời. Người đầy tớ này không kêu ca hay than phiền vì mệt mỏi, anh không có quyền ngay cả sự nghỉ ngơi, nhưng chú tâm hoàn thành mệnh lệnh của chủ. Là đầy tớ, chúng ta không có quyền đòi hỏi được khen ngợi hoặc đền đáp từ sự vâng lời. “Đầy tớ vâng lệnh mà làm, thì chủ có biết ơn gì nó chăng?” (câu 9). “Biết ơn” theo nghĩa đen là “ân sủng” (charis), do đó câu này có thể hiểu như sau: “Người đầy tớ có được sự ưu ái (charis) của chủ vì đã làm những gì chủ sai bảo không?” Câu trả lời là: Không! Vì “chúng tôi là đầy tớ vô ích.” Từ ngữ “vô ích” có nghĩa là “không xứng đáng,” “Chủ không nợ tôi điều gì vì tôi chỉ là một nô lệ không xứng đáng” - Những gì Chúa ban thưởng hoàn toàn là ân huệ.


Vì chúng ta thường quên mình là đầy tớ không xứng đáng nên chưa có thái độ đúng đắn khi phục vụ, và không biết ơn Chúa vì cơ hội được phục vụ Ngài và anh chị em. Hãy nhắc nhở chính mình rằng: “Chúa không nợ tôi bất cứ điều gì; đúng hơn, tôi nợ Ngài mọi sự.”


Bạn có biết ơn Chúa vì được làm đầy tớ của Ngài không?


Cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu con và cho con có cơ hội được phục vụ Ngài. Xin cho con có nhận thức và thái độ đúng đắn khi phục vụ Chúa với lòng thuận phục và biết ơn.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

45 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page