top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-07 Sự giải cứu lạ lùng


 

Câu gốc: “Quả thật kẻ gian ác chẳng hề khỏi bị hình phạt; song dòng dõi người công bình sẽ được cứu khỏi” (Châm-ngôn 11:21).


Câu hỏi suy ngẫm: Biến cố nào đã xảy ra trong gia đình Vua A-cha-xia? Vì sao biến cố này có tầm quan trọng rất lớn trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời? Bạn nhận biết điều gì về sự quan phòng và thành tín của Đức Chúa Trời? Qua đó bạn bày tỏ lòng biết ơn Chúa như thế nào?


Bi kịch của gia đình Vua Giô-ách bắt đầu từ khi ông nội vua là Vua Giô-ram kết hôn với bà A-tha-li, con gái Vua A-háp và bà Giê-sa-bên, là một vị vua vô cùng gian ác của Ít-ra-ên. Có lẽ Vua Giô-ram muốn liên minh với Ít-ra-ên nên ông đã đem bà A-tha-li, như một “con rắn độc,” vào nhà mình, và chính “con rắn độc” này sau đó đã gần như xóa sổ nhà Đa-vít.


Khi Vua Giô-ram chết, bà A-tha-li đã dẫn dắt con mình là Vua A-cha-xia vào con đường gian ác của Vua A-háp dẫn đến cái chết của Vua A-cha-xia (câu 8-9). “Vả, khi A-tha-li, mẹ của A-cha-xia, thấy con trai mình đã chết, bèn chỗi dậy diệt cả dòng giống vua Giu-đa” (câu 10). Bà A-tha-li đã nhẫn tâm tàn sát các cháu nội của mình. Và điều đáng sợ hơn là thế lực đen tối đang hành động trong bà vì Sa-tan muốn cắt đứt dòng giống Vua Đa-vít. Điều này đồng nghĩa với việc làm cho chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời thực hiện qua sự nhập thể của Đấng Christ từ dòng dõi Vua Đa-vít bị phá hủy (II Các Vua 8:19; Thi-thiên 132:17). Qua đây, chúng ta nhận ra những biến cố xảy ra trên thế giới có nguyên nhân thuộc linh phía sau, và Sa-tan đang tìm mọi cách phá hủy chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cùng phá hủy Hội Thánh của Ngài.


Nhưng Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị trên mọi sự. Ngài đã chuẩn bị hai người kính sợ Chúa và can đảm, đó là bà Giô-sa-bát, em gái Vua A-cha-xia, và chồng là Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa, bồng Hoàng tử nhỏ Giô-ách giấu trong phòng ngủ. Trước đó chúng ta không hề nghe nói đến hai vợ chồng này, nhưng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị họ cho kế hoạch của Ngài. Chúng ta phải biết chuẩn bị đời sống mình và sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm Chúa giao phó trong thời điểm của Ngài.

Thật lạ lùng là bà Giô-sa-bát đã giấu được Hoàng tử Giô-ách khỏi sự truy sát của bà A-tha-li trong 6 năm (câu 11-12). Sa-tan đã dùng bà A-tha-li để cắt đứt dòng dõi Vua Đa-vít nhưng Sa-tan không ngờ được điều này vì Đức Chúa Trời không cho Sa-tan biết. Đức Chúa Trời đã bịt mắt sư tử để bảo vệ ông Đa-ni-ên, và Ngài cũng che mắt bà A-tha-li để bảo vệ Hoàng tử Giô-ách, là dòng dõi Vua Đa-vít. Nhiều người có thể cho đó là sự may mắn của số phận mà không nhận ra sự tể trị nhân từ và tốt lành của Chúa để biết ơn Ngài. Nhận biết sự tể trị quan phòng của Chúa thêm cho chúng ta can đảm để nhận lấy trách nhiệm Chúa giao và sống biết ơn Ngài.


Bạn có biết ơn Chúa về sự chăm sóc giữ gìn của Ngài trên đời sống bạn không?


Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì sự tốt lành và ân sủng Ngài ban cho con qua sự giữ gìn, bảo vệ, chăm sóc con và gia đình con mỗi ngày. Xin cho con biết ơn Chúa luôn.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

36 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page