top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-1 Học khôn


 

Câu gốc: “Hỡi kẻ ngu muội, hãy hiểu sự khôn khéo; Hỡi kẻ dại dột, lòng ngươi khá nên thông sáng” (câu 5). “Những người ngây thơ hãy học biết sự khôn khéo; Những kẻ ngu dại hãy học biết lẽ khôn ngoan” (câu 5 Bản Truyền Thống Hiệu Đính—BTTHĐ).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy về sự khôn ngoan ra sao? Ông kêu gọi những ai nào phải học sự khôn ngoan? Ngày nay, bạn học sự khôn ngoan bằng cách nào?


Sau khi Vua Sa-lô-môn dạy con biết “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; Còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy” (Châm-ngôn 1:7), ông dạy con phải học sự khôn ngoan. Thứ nhất, con học sự khôn ngoan qua những điều con nghe. Sự khôn ngoan vốn đã tự “kêu lên,” “vang tiếng” để con có thể nghe được và học hỏi. Con phải chú ý lắng nghe để lãnh hội sự khôn ngoan từ những người khác, học lấy kinh nghiệm, kiến thức của họ. Thứ hai, con có thể học sự khôn ngoan ở mọi nơi chốn, ngay tại nơi con đang sống hằng ngày. Sự khôn ngoan không chôn vùi sâu trong đất nhưng nó được bày tỏ ở nhiều nơi dễ thấy, như “trên chót các nơi cao, ngoài đường, tại các nơi vào thành, ở chỗ đông trong thành” (câu 2-3). Thứ ba, con hãy học sự khôn ngoan cho dù con đã già hay còn trẻ.


Những cụm từ “loài người,” hay “con cái loài người” (câu 4) cho thấy nhiều thế hệ nối tiếp nhau học hỏi sự khôn ngoan. Thứ tư, con hãy học sự khôn ngoan dù sự hiểu biết của con có sâu rộng ra sao. Từ “ngu muội” (câu 5), trong nguyên văn có nghĩa là người “ngây thơ, đơn sơ, hay thiếu kinh nghiệm,” và từ “dại dột” có nghĩa là “ngu dại, ngu xuẩn.” Những cụm từ này dạy con thấy rằng kết quả của việc học khôn ngoan sẽ giúp con “khôn khéo” hay “thông sáng” (câu 5), và điều này sẽ giúp con biết nhận định đúng sai để chọn lối sống thánh khiết theo tiêu chuẩn của Chúa.


Ngày nay, Chúa Thánh Linh đang ở cùng mỗi con dân Chúa. Ngài dạy dỗ chúng ta mọi sự và nhắc chúng ta mọi điều Chúa Giê-xu dạy. Qua sự cầu nguyện, suy ngẫm Lời Chúa, Chúa Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan Chúa Thánh Linh ban cho không phải là khôn ngoan của đời này để đạt được danh vọng giàu có nơi thế gian, nhưng quan trọng nhất là sự khôn ngoan từ Chúa để sống đẹp lòng Chúa và được sự sống đời đời. Trước giả Gia-cơ dạy: “Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình” (Gia-cơ 3:17).


Xin Chúa cho chúng ta khiêm nhường, mềm mại để có thể nghe Lời Chúa dạy trong mọi hoàn cảnh, thời gian, nơi chốn; suy ngẫm Lời Chúa ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo, để cuộc sống được thịnh vượng, phước hạnh (Giô-suê 1:8). Ước mong mỗi chúng ta luôn học sự khôn ngoan để biết ý Chúa, sống sáng Danh Chúa mỗi ngày.


Bạn đã học sự khôn ngoan của Chúa như thế nào và với mục đích gì?


Kính lạy Chúa, xin cho con khiêm nhường, mềm mại học sự khôn ngoan của Chúa. Xin Chúa cho con sống khôn ngoan để làm sáng Danh Chúa và hưởng được sự sống đời đời.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Yorumlar


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page