top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-10 Dẫu Ngài không giải cứu

Updated: Nov 10, 2021


 

Câu gốc: “Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dù chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng” (câu 17-18).


Câu hỏi suy ngẫm: Khi ba người Hê-bơ-rơ không lạy pho tượng mà mình dựng lên, Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã phản ứng như thế nào? Ba người Hê-bơ-rơ ấy đã đối đáp ra sao? Điều đó cho thấy đặc điểm nào về đức tin của họ nơi Chúa? Bí quyết giúp bạn tin cậy Chúa trọn vẹn là gì?


Từ chương 1, chúng ta đã thấy những người trẻ Hê-bơ-rơ không ngừng đối diện với những thách thức sống còn. Trong phân đoạn hôm nay, một lần nữa, họ lại đứng trước áp lực từ một vị vua thất thường và độc đoán. Ông giận dữ đưa ra cho họ hai chọn lựa: Hoặc quỳ xuống lạy pho tượng của ông hoặc bị quăng vào lò lửa (câu 13, 15). Trái với thái độ mất kiểm soát của vị vua đang thách thức Đức Chúa Trời rằng “thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta?” (câu 15), ba vị quan người Hê-bơ-rơ từ tốn nhưng rất kiên quyết tâu với vua bằng lời khẳng định “Đức Chúa Trời… có thể.” Họ tin chắc Đức Chúa Trời mà họ thờ phượng không thể yếu hơn vua. Ngài không bất năng trước sức mạnh của vị vua đang bá chủ một đế quốc. Họ hoàn toàn tin vào chân lý: “Không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được” (Lu-ca 1:37). Chính bởi tuyệt đối tin vào Đức Chúa Trời toàn năng mà họ không dừng lại ở việc tin rằng Ngài có thể giải cứu họ khỏi tay vua. Họ tiếp: “Dù chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua…” (câu 18).


Lòng tin quyết nơi năng quyền của Đức Chúa Trời khiến họ tôn Chúa là Chúa Tể của họ. Vì thế họ không áp đặt Chúa trong cách giải quyết vấn đề của họ mà tùy thuộc hoàn toàn vào quyết định của Chúa. Chúa có thể nhưng nếu Chúa chọn không làm điều Ngài có thể làm thì họ vẫn không đánh mất niềm tin vào bản chất “có thể” của Ngài.


Là người tin Chúa, đôi lúc chúng ta vẫn còn tin lệch lạc rằng nếu sống tin kính Chúa thì ắt hẳn chúng ta sẽ không gặp hoạn nạn, khó khăn. Vì thế, khi lửa thử thách đến, niềm tin của chúng ta bị thiêu rụi. Chúng ta nhớ câu chuyện Chúa giải cứu ba bạn Hê-bơ-rơ khỏi lò lửa, ông Đa-ni-ên khỏi hang sư tử,… mà chúng ta quên rằng các sứ đồ sau này và rất nhiều tín hữu đã tử vì đạo xuyên suốt lịch sử Hội Thánh. Chúng ta đọc Châm-ngôn tách rời khỏi sách Gióp, nên chúng ta quên đi câu chuyện một người được chính Chúa đánh giá là công bình như ông Gióp vẫn gặp những hoạn nạn kinh khiếp. Hiểu được điều đó, Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên chúng ta: “Khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường” (I Phi-e-rơ 4:12). Hãy tin chắc Chúa Toàn Năng luôn ban điều tốt nhất cho chúng ta theo ý Ngài.


Nếu Chúa không cho mọi thứ diễn ra như mong đợi, bạn có còn tin cậy nơi Ngài không?


Lạy Chúa, xin giúp con tin chắc nơi quyền năng của Ngài, ngay cả khi Ngài chọn không làm điều con muốn.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

32 views0 comments

Recent Posts

See All

ความคิดเห็น


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page