top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-10 Phục hồi


 

Câu gốc: “Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình” (Lu-ca 22:32).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ dùng danh xưng nào để nói về ông Giăng Mác? Vì sao Chúa dùng Sứ đồ Phi-e-rơ là người phục hồi ông Giăng Mác? Bạn nhận ra trách nhiệm nào trong việc gây dựng những người Chúa đặt cạnh mình?


Cuộc đời chàng trai Giăng Mác khởi đầu tốt đẹp nhưng rồi sụp đổ khi trở nên một người đào ngũ, và mười năm sau lại xuất hiện với một con người hoàn toàn đổi mới. Chắc chắn là ân sủng của Chúa đã thay đổi ông. Nhưng ân sủng Ngài đã vận hành thế nào? Chúng ta không có sự bày tỏ rõ ràng nào ngoại trừ một câu trong thư của Sứ đồ Phi-e-rơ đã nhắc đến ông Giăng Mác là “con tôi” (I Phi-e-rơ 5:13). Lời chào thăm này cho thấy ông Giăng Mác đang ở trong đoàn truyền giáo của Sứ đồ Phi-e-rơ. Như vậy, ông Giăng Mác đã gặp Sứ đồ Phi-e-rơ tại Giê-ru-sa-lem sau khi ông rời Sứ đồ Phao-lô. Ông được Sứ đồ Phi-e-rơ dạy dỗ, nâng đỡ, xem ông như đứa con thuộc linh, và mang ông vào đoàn truyền giáo của mình.

Chúa dùng Sứ đồ Phi-e-rơ để giúp đỡ ông Giăng Mác có lẽ vì chính ông cũng từng là người hèn nhát và chối Chúa. Từ kinh nghiệm được Chúa tha thứ và phục hồi đã khiến cho Sứ đồ Phi-e-rơ có thể chấp nhận và phục hồi ông Giăng Mác. Chúa đã dùng thất bại của Sứ đồ Phi-e-rơ để “làm cho vững chí anh em mình” sau khi ông kinh nghiệm ân sủng diệu kỳ của Chúa (Lu-ca 22:31-32).


Sự thất bại có giá trị nếu chúng ta biết ăn năn và để Chúa dùng mình, do đó đừng sống với thất bại, nhưng hãy đứng lên và sống hữu ích. Sứ đồ Phi-e-rơ đã từng đánh giá mình quá cao và mang ảo tưởng về mình quá nhiều (Lu-ca 22:33), nhưng Chúa đã cho ông thấy thực trạng đức tin của ông. Ngày nay, Chúa có thể để chúng ta thất bại để giúp chúng ta biết khiêm nhường nhờ cậy Chúa, cảm thông với người khác hơn, có thể hiểu và giúp đỡ người khác. Rất tiếc nhiều người khi gặp thất bại thì cay đắng, nản lòng, xấu hổ, trốn tránh Chúa và Hội Thánh. Ngược lại, cũng có nhiều người quên rằng mình cũng từng là một tội nhân, từng thất bại, từng được Chúa tha thứ, từng được anh chị em mình nâng đỡ. Vì vậy họ nhanh chóng xét đoán người khác, lên án anh chị em mình, xem anh chị em mình như đồ bỏ đi! Ai là người đáng bỏ đi? Tất cả chúng ta! Do đó đừng cư xử như mình chưa bao giờ phạm tội, chưa bao giờ thất bại, chưa bao giờ hèn nhát, mà hãy xin Chúa dùng mình để gây dựng, nâng đỡ, và phục hồi anh chị em khác.


Chúa đã dùng một cuộc đời thất bại—Phi-e-rơ—để phục hồi một cuộc đời thất bại khác—Giăng Mác, và dùng cuộc đời của người thất bại này—Giăng Mác—để đem Phúc Âm đến hàng triệu cuộc đời thất bại khác—chúng ta. Bạn và tôi hãy tiếp tục tiến trình phước hạnh này.


Bạn kinh nghiệm Chúa tha thứ và phục hồi bạn như thế nào?


Tạ ơn Chúa vì Ngài luôn là Đức Chúa Trời của cơ hội thứ hai. Xin dùng chính con để bày tỏ tình thương, ân sủng, và cơ hội thứ hai của Ngài cho những người khác.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page