top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-12 Xứ được Chúa chăm sóc


 

Câu gốc: “Nhưng xứ các ngươi sẽ đi vào nhận lấy đó, là một xứ có núi và trũng, nhờ mưa trời mà được thấm tưới. Ấy là một xứ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi săn sóc, mắt Ngài hằng đoái xem nó từ đầu năm đến cuối” (câu 11-12).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã hứa với người Ít-ra-ên những điều gì? Có mối tương quan nào giữa sự vâng lời Chúa và cuộc sống sung túc nơi miền Đất Hứa? Yếu tố vâng giữ Lời Chúa mang tính quyết định thế nào trong cuộc sống nơi xứ Ca-na-an? Bạn cần sống thế nào để cứ ở trong sự chăm sóc và phước hạnh Chúa ban?


Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay vẽ ra hai bức tranh tương phản về cuộc sống đồng áng vất vả năm xưa của người Ít-ra-ên ở xứ Ê-díp-tô và viễn cảnh như mơ về một cuộc sống với mưa thuận gió hòa đang chờ đón họ nơi miền Đất Hứa. Sự tương phản này nhằm giúp dân Chúa nhận thấy được sự khác biệt giữa cuộc sống làm nô lệ khổ nhọc nơi xứ người với cuộc sống thịnh vượng khi được làm một dân tộc thuộc riêng về Chúa là thể nào. Đất Hứa với người Ít-ra-ên không chỉ là một vùng đất đượm sữa và mật, nhưng còn là một lời hứa của Chúa với dân Ngài. Ở nơi ấy, Chúa hứa sẽ ban cho họ có một cuộc sống sung túc với những vụ mùa bội thu bởi “nhờ mưa trời mà được thấm tưới” (câu 11). Không chỉ có ngũ cốc với trái cây mà thôi, Ngài cũng hứa sẽ ban cho họ những cánh đồng cỏ để chăn nuôi đàn súc vật (câu 15).


Bên cạnh những lời hứa về sự ban cho lẫn sự chăm sóc của Chúa dành cho dân Ngài, Chúa cũng ban những điều kiện để hưởng được lời hứa dành cho họ. Ấy là họ phải vâng giữ mệnh lệnh, điều răn của Chúa và hết lòng kính mến, phục sự Ngài. Chúng ta thấy được mối tương quan chặt chẽ giữa việc vâng lời Chúa với cuộc sống sung túc nơi miền Đất Hứa. Nói như thế không có nghĩa Chúa “mua” sự vâng lời của dân Ngài, nhưng đó là một phần trong điều khoản của giao ước giữa Chúa với người Ít-ra-ên mà họ phải tuân thủ. Điều quan trọng hơn hết là dân Chúa cần nhận thức họ là một dân tộc thuộc riêng về Chúa, và Chúa muốn dùng đời sống họ để nhiều dân tộc khác biết đến Ngài.


Sự chăm sóc, phước hạnh cũng là những điều Chúa hứa ban cho con dân Ngài ngày nay. Nhưng sự chăm sóc và phước hạnh ấy chỉ được bảo đảm khi chúng ta đi trong đường lối và ý muốn của Chúa. Nếu chúng ta vì sự sung túc dư đầy Chúa ban cho mà mãi mê chạy theo những điều hư ảo của thế gian, chúng ta sẽ đánh mất Chúa là nguồn phước và nguồn của hạnh phúc thật. Cũng đừng đặt điều kiện với Chúa là khi chúng ta vâng lời và sống theo ý muốn Chúa thì Ngài phải ban cho điều tốt lành theo ý của mình mong đợi, nhưng hãy tin rằng Đấng Yêu Thương luôn ban điều tốt nhất theo sự khôn ngoan của Ngài.


Bạn có đang ở trong sự chăm sóc và phước hạnh Chúa ban cho không?


Con cảm tạ Chúa vì sự chăm sóc của Ngài và sự ban cho mọi điều tốt lành trên đời sống con. Xin giúp con luôn sống kính sợ Chúa và đi trong đường lối của Ngài luôn luôn.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page