top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-13 Giới thiệu luật pháp Chúa

Updated: Nov 13, 2020


 

Câu gốc: “Này là luật pháp mà Môi-se đặt trước mặt dân Ít-ra-ên. Này là chứng cớ, mệnh lệnh, và luật lệ mà Môi-se truyền cho dân Ít-ra-ên khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô” (câu 44-45).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se trình bày những điều gì trong lời mở đầu cho bài giảng thứ hai của ông? Hai điều quan trọng nào được nhắc nhở trong bài giảng này? Ông nhắc lại với mục đích gì? Những điều này nhắc nhở bạn thế nào về thái độ với Lời Chúa?


Đây là những lời mở đầu trong bài giảng thứ hai của ông Môi-se cho dân Chúa. Ông giới thiệu những điều ông sẽ trình bày từ chương 5 đến 26 là luật pháp của Đức Chúa Trời đã dùng ông ban hành cho người Ít-ra-ên. Ông Môi-se đã dùng những từ “chứng cớ, mệnh lệnh, và luật lệ” (câu 45), “điều răn” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:1-2), không phải chỉ về những luật lệ khác nhau nhưng đây là những từ nêu bật những yếu tính của luật pháp Chúa. Và ông cũng nhấn mạnh cho dân Chúa biết những điều ông sắp trình bày không phải là mới mẻ nhưng ông chỉ nhắc lại luật pháp Đức Chúa Trời đã truyền tại núi Hô-rếp sau khi dân Chúa ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ (câu 44-45). Những địa danh ông Môi-se nhắc đến trong các câu 46-49 là bản tóm lược sự kiện Đức Chúa Trời ban cho dân Chúa chiến thắng những vùng đất về phía Đông sông Giô-đanh (Phục-truyền Luật-lệ Ký 2—3). Trong bước đầu chinh phục các vùng đất Chúa hứa ban, dân Chúa là những người đang nghe ông giảng, đã từng chiến đấu và chiến thắng, nhưng họ cần nhớ rằng tất cả đều nhờ vào một yếu tố rất quan trọng được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đó là “Giê-hô-va Đức Chúa Trời phó…” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 2:33, 36; 3:2, 3, 18, 22). Họ cần phải nhớ điều này trước khi tiến chiếm vùng đất bên kia sông Giô-đanh.


Trước khi nhắc lại luật pháp của Đức Chúa Trời, ông Môi-se đã nhắc với người Ít-ra-ên hai điều quan trọng, thứ nhất là sự kiện người Ít-ra-ên được Chúa giải cứu khỏi ách nô lệ Ai Cập để giờ đây họ được tự do và trở thành dân biệt riêng ra cho Chúa; thứ hai, Chúa luôn đồng hành cùng dân Ngài, ban chiến thắng cho họ để họ chiếm được vùng đất đượm sữa và mật Chúa hứa ban cho. Tổ phụ của họ vì bất tuân luật pháp Chúa nên họ đã ngã chết trong hoang mạc, vì vậy khi nhắc lại chuyện xưa, ông Môi-se đã nhấn mạnh những điều rất quan trọng để dân Chúa vâng giữ, không đi vào vết xe cũ của tiền nhân.


Chúng ta cũng được Chúa cứu ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi bởi sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên cây thập tự, được Chúa ban cho Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời để soi bước chân chúng ta trên đường đời, được Chúa ở cùng cho đến tận thế qua thân vị của Đức Thánh Linh. Những lời truyền dạy của ông Môi-se ngày trước với dân Chúa cũng là một bài học cho chúng ta ngày nay, xin Chúa cho chúng ta không thờ ơ với Lời Chúa nhưng hết lòng nghe và làm theo để được phước (Giô-suê 1:8).


Bạn nghe và làm theo Lời Chúa như thế nào trong cuộc sống?


Tạ ơn Chúa vì đã cứu chuộc con và ban cho con Lời Chúa để con được sống. Xin Chúa giúp con sốt sắng đọc, học, và làm theo Lời Ngài để con luôn sống vui lòng Chúa.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

37 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page