top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-13 Trách nhiệm giáo dục đức tin


 

Câu gốc: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm-ngôn 22:6).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se kêu gọi dân Chúa cần phải có thái độ và hành động cụ thể nào với lời dạy của Chúa? Đức Chúa Trời hứa ban cho dân Ngài những điều gì? Bạn giáo dục đức tin cho con cháu như thế nào?


Trong phân đoạn Kinh Thánh này, ông Môi-se chỉ dẫn cho dân chúng những bước rất cụ thể họ cần phải làm. Trước hết, mỗi người dân Ít-ra-ên cần phải ghi lòng tạc dạ Lời của Chúa. Sau đó họ phải dạy dỗ Lời Chúa cho con cái mình. Lời Chúa cần được chia sẻ mọi lúc nọi nơi, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy (câu 19). Cuối cùng, dân Chúa cũng phải viết các Lời đó lên khung cửa nhà và trước cổng thành (câu 20) như một hình thức công khai niềm tin của họ cho những dân tộc chung quanh và cho những khách lạ.


Đó là những điều thiết yếu người Ít-ra-ên cần làm theo khi vào định cư trong xứ Ca-na-an. Về phần Chúa, Ngài sẽ giúp họ mở rộng lãnh thổ, trải dài từ hoang mạc đến Li-ban, từ sông Ơ-phơ-rát đến biển Địa Trung Hải phía Tây (câu 24). Điều quan trọng hơn là Chúa sẽ làm cho họ trở thành một dân tộc hùng mạnh đến nỗi không một ai có thể đương đầu lại với họ. Sự hùng mạnh của dân Chúa không nằm ở sức mạnh quân sự hay sự giàu có, nhưng điều quan trọng là có Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Chúa trên muôn chúa ở cùng như Lời Chúa đã dạy: “Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay!” (Thi-thiên 33:12). Các dân tộc chung quanh sẽ nhìn thấy nếp sống kính sợ Đức Chúa Trời và sự hùng mạnh của người Ít-ra-ên mà nhận biết Đức Chúa Trời Quyền Năng.


Ba điều Chúa dạy cho dân Ngài, hiểu biết và khắc ghi Lời Chúa, dạy dỗ Lời Chúa cho con cháu, và hướng dẫn con cháu sống sáng Danh Chúa trong xã hội. Đó là khuôn mẫu giáo dục rất tốt mà mỗi người, mỗi gia đình, và mỗi Hội Thánh cần áp dụng. Nhiều người trong chúng ta thất bại trong sự giáo dục đức tin cho con cháu vì thường chỉ thực hành tốt một trong ba điều thay vì cần phải quân bình cả ba điều ấy. Để có thể sống đúng với Lời Chúa, trước hết ông bà cha mẹ cần phải đọc, học Kinh Thánh để hiểu biết và ghi nhớ Lời Chúa dạy. Nhiều người không thể dạy Lời Chúa cho con cái mình vì chính họ cũng khá mơ hồ về Kinh Thánh. Có Kinh Thánh trong tay nhưng chưa từng đọc qua hết một lần. Cũng có nhiều gia đình có đời sống đức tin tốt nhưng chỉ thể hiện ở nhà thờ, còn về nhà thì sống khép kín với họ hàng của mình và những người hàng xóm. Chúa đang giao trách nhiệm giáo dục đức tin cho con cháu, là trách nhiệm rất quan trọng cho mỗi chúng ta, xin chớ coi thường.


Bạn đã quan tâm giáo dục đức tin cho con cháu mình chưa?


Lạy Chúa, con ước ao con cháu con nhận biết Chúa, yêu mến, phục vụ, và luôn tôn cao Danh Ngài. Xin cho con làm thành nỗi ước ao ấy bắt đầu chính con và gia đình con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page