top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-15 Giá phải trả để theo Chúa


 

Câu gốc: “Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy theo Ta, để kẻ chết chôn kẻ chết” (câu 22).


Câu hỏi suy ngẫm: Những ai đã đến với Chúa Giê-xu để xin được theo Ngài? Chúa Giê-xu đã trả lời họ thế nào? Điều quan trọng nhất để trở nên môn đệ của Chúa là gì? Điều gì thách thức bạn trong việc bước đi theo Chúa mỗi ngày?


Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ với những lời giảng đầy thẩm quyền, chữa lành nhiều bệnh tật, và đuổi quỷ lạ lùng nên quanh Ngài thường có một đoàn dân đông vây lấy. Có một thầy thông giáo là người chuyên dạy luật pháp cho dân chúng, đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ Chúa khi ông nhiệt thành đến xin đi theo Ngài. Nhưng Chúa cho ông biết giá phải trả để theo Chúa rất cao, thậm chí cuộc sống cũng không ổn định, không nhà cửa, rày đây mai đó để rao giảng Nước Đức Chúa Trời. Chúa không muốn người theo Chúa vì cảm xúc nhưng cần phải cân nhắc cẩn thận xem mình có thể hy sinh, chịu khổ với Chúa hay không.


Có một môn đệ khác, lâu nay đã đi theo Chúa, nhưng khi nghe Ngài nói với thầy thông giáo thì anh thưa với Chúa cho phép anh về chôn cha trước rồi sẽ đến theo Chúa. Cha anh này chưa chết, vì nếu đang chịu tang thì anh không thể đi theo Chúa được. Anh chỉ muốn trở về chờ đợi cha anh qua đời, lo tang lễ và chia phần thừa kế xong mới trở lại với Chúa. Chúa trả lời: “Hãy theo Ta, để kẻ chết chôn kẻ chết” (câu 22). Chúa muốn dạy rằng những người chết tâm linh sẽ lo cho việc đời này, còn ai tâm linh đang sống thì trước hết và trên hết là hãy theo Chúa, vì công việc giảng Tin Lành về Nước Đức Chúa Trời quan trọng và cấp bách nhất, không thể chờ đợi và không được để bất cứ điều gì ưu tiên hơn. Về sau, cũng trong ý nghĩa đó, Chúa dạy: “Ai yêu cha mẹ hơn Ta thì không đáng cho Ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn Ta thì cũng không đáng cho Ta; ai không vác cây thập tự mình mà theo Ta, thì cũng chẳng đáng cho Ta” (Ma-thi-ơ 10:37-38). Rao giảng Nước Đức Chúa Trời phải là việc ưu tiên hàng đầu trong đời sống người theo Chúa.


Theo Chúa là một hành trình đầy thách thức, đòi hỏi chúng ta dù trong hoàn cảnh nào của cuộc sống cũng phải đặt Chúa và việc rao giảng Phúc Âm lên trên mọi ưu tiên của đời sống. Đây là điều ngược lại với quan niệm bình thường của con người. Chúng ta có xu hướng muốn mình là quan trọng nhất thay vì để Chúa làm chủ cuộc đời mình. Chúng ta luôn có những ưu tiên riêng cho đời sống mình thay vì ưu tiên công việc Chúa. Nhiều người vì không chiến thắng được sự giằng co giữa những điều này nên từ bỏ con đường hẹp, lựa chọn đi theo con đường rộng mà không nhớ rằng cuối con đường rộng là sự chết. dù chúng ta vì Chúa phải trả giá rất cao nhưng cuối con đường hẹp sẽ là sự sống đời đời.


Bạn có sẵn lòng trả giá để theo Chúa trọn thành không?


Lạy Chúa là Đấng đã lựa chọn và kêu gọi con trở nên môn đệ Ngài. Xin giúp con sẵn lòng trả giá và luôn để Chúa là ưu tiên trong những lựa chọn hằng ngày của con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

32 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page