top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-15 Lời tiên tri về Ba Tư và Hy Lạp


 

Câu gốc: “Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời” (II Phi-e-rơ 1:21).


Câu hỏi suy ngẫm: Câu 1-4 tiên tri về những nước nào? Những lời tiên tri ấy đã ứng nghiệm trong lịch sử ra sao? Những lời tiên tri được ứng nghiệm chính xác và trọn vẹn giúp bạn vững tin điều gì?


Trong Đa-ni-ên chương 11, vị thiên sứ đã phác họa bức tranh khái quát những sự kiện sẽ diễn ra trên chính trường Trung Đông suốt hơn bốn trăm năm tiếp theo. Dù không nêu đích danh, nhưng thực tế đã chứng minh những vị vua được lời tiên tri nói đến đều khớp hoàn toàn với những nhân vật trong lịch sử. Chúng ta sẽ lần lượt điểm qua một số lời tiên tri trong chương này và đối chiếu với lịch sử để thấy Đức Chúa Trời là Đấng tể trị dòng lịch sử thế giới.


Câu 2 cho biết sẽ có bốn vị vua lần lượt lên ngôi ở nước Phe-rơ-sơ, tức nước Ba Tư. Trong đó vị vua thứ tư mạnh lên, theo sử liệu đó là Vua A-suê-ru. Ông có tham vọng rất lớn là phải chiếm được nước Hy Lạp, tuy nhiên, câu 3 cho biết Vua A-suê-ru sẽ thất bại dưới tay của một “vua mạnh dấy lên.” Lịch sử cho thấy A-lét-xan-đơ Đại đế của Hy Lạp đã đánh bại người Ba Tư vào năm 331 T.C. Vua A-suê-ru là vị vua được nói đến trong sách Ê-xơ-tê, sau khi thất bại trong việc xâm chiếm Hy Lạp, vua đã bày ra bữa yến tiệc lớn và truyền đem hoàng hậu ra khoe sắc đẹp trước bá quan văn võ nhưng hoàng hậu không vâng lệnh vua truyền. Sau đó, bà Ê-xơ-tê đã lên ngôi hoàng hậu và được Chúa dùng để cứu dân Ngài khỏi bị tuyệt diệt. Câu 4 cho biết vị vua mạnh này của Hy Lạp cũng băng hà, không truyền ngôi cho con cháu mà nước bị xé ra “theo bốn gió của trời.” Lịch sử đã cho thấy đế chế của A-lét-xan-đơ Đại đế bị tan rã và vương quốc của ông bị chia cắt thành bốn nước. Điều này cũng đã được nói trước trong Đa-ni-ên 8:5-8.


Những lời tiên tri được ứng nghiệm chính xác và trọn vẹn cho thấy Kinh Thánh hoàn toàn được linh cảm. Chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng mới có quyền mạc khải những điều thuộc về tương lai cho các tiên tri của Ngài một cách chi tiết như lời Tiên tri Đa-ni-ên đã nói: “Chính Ngài tỏ ra những sự sâu xa kín nhiệm; Ngài biết những sự ở trong tối tăm, và sự sáng ở với Ngài” (Đa-ni-ên 2:22). Khi đọc và suy niệm những lời tiên tri trong Kinh Thánh, chúng ta được củng cố đức tin và quyết sống với Lời Chúa như tâm tình của Sứ đồ Phi-e-rơ: “Nhân đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn, anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng anh em” (II Phi-e-rơ 1:19).


Bạn có dành thời gian đọc, học và vững tin vào các lời tiên tri trong Kinh Thánh không?


Lạy Chúa, xin cho con trung tín đọc, học Kinh Thánh mỗi ngày để Lời Chúa luôn là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con. Xin giúp con vững tin vào Lời Chúa và quyết sống theo Lời Ngài dạy.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

37 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page