top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-17 Đối xử tốt với người làm công

Updated: Nov 18, 2023


 

Câu gốc: “Ngươi chớ hà hiếp kẻ làm mướn nghèo khổ và túng cùng, bất luận anh em mình hay là khách lạ kiều ngụ trong xứ và trong thành ngươi” (câu 14).


Câu hỏi suy ngẫm: Luật pháp của Đức Chúa Trời nghiêm cấm người làm chủ không được phép đối xử thế nào với người làm công? Tại sao người làm chủ cần phải trả lương cho người làm công trước khi mặt trời lặn? Bài học dạy bạn sống và làm việc theo nguyên tắc nào?


Khi dân Chúa đã vào được Đất Hứa và bắt đầu cuộc sống định cư, họ có thể đối diện với một tình trạng trước kia chưa từng xảy ra trong cuộc sống du mục của họ, đó là nguy cơ các địa chủ lạm dụng và bức hiếp người làm công nghèo khổ. Mặc dù ông Môi-se từng dạy trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 15:4-5 rằng trong vòng dân Chúa không nên có người nghèo, vì Đức Chúa Trời sẽ ban phước dồi dào cho dân Ngài “miễn ngươi chăm chỉ nghe theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, cẩn thận làm theo các điều răn mà ta truyền cho ngươi ngày nay.” Nhưng do tội lỗi thâm nhập vào cuộc sống nên tình trạng người giàu bức hiếp người nghèo vẫn còn trong dân Chúa.


Chính vì lòng mê tham tiền bạc nên nhiều người đánh mất lý trí và lòng nhân ái, đối xử hà khắc với người làm công nhằm thu lợi tối đa cho mình khiến cho những người làm công nghèo khổ không có cơ hội để vươn lên trong cuộc sống. Đây chính là lý do Đức Chúa Trời nghiêm cấm những địa chủ trong xứ không được phép đối xử hà khắc, bức hiếp những người làm công dù đó là một người Ít-ra-ên giữa vòng họ hoặc là một ngoại kiều tạm cư trong xứ hay trong thành. Không những thế, họ còn có trách nhiệm phải trả tiền lương cho công nhân trước lúc mặt trời lặn để họ mua vật thực nuôi sống gia đình, nếu không, tiếng kêu của họ sẽ thấu đến Đức Chúa Trời, khi ấy những người chủ sẽ mang tội với Ngài. Điều này cho thấy đối xử hà khắc với người làm thuê cho mình là phạm tội với Đức Chúa Trời.


Trong mọi thời đại, mối liên hệ giữa người chủ với người làm công thường xảy ra nhiều xung đột về quyền lợi. Có thể do người làm công yếu kém, biếng nhác mà đòi hỏi nhiều, nhưng phần lớn vấn đề thường ở nơi người chủ. Khi người chủ nghĩ đến lợi ích của mình hơn là lợi ích của công nhân thì thường đối xử hà khắc và tìm cách bóc lột công nhân khiến đời sống của họ và gia đình luôn rơi vào hoàn cảnh khó khăn.


Cơ Đốc nhân cần sống và làm việc theo nguyên tắc yêu thương, công chính của Chúa. Là người sử dụng lao động, chúng ta cần phải quan tâm và bảo đảm quyền lợi cho người làm công, đối xử yêu thương, công bằng trong thưởng phạt, trả lương tương xứng với sức lao động họ đã bỏ ra. Nhờ đó chẳng những chúng ta không phạm tội cùng Chúa mà còn giúp nhiều người sẽ nhìn biết Chúa qua cách đối đãi thiện lành với những người làm công của chúng ta.


Bạn áp dụng bài học này cụ thể thế nào trong đời sống của mình?


Lạy Chúa, là Đấng luôn bảo vệ những người nghèo khổ. Xin cho con có tấm lòng nhân ái để có thể cư xử yêu thương, công chính với những người nghèo khổ quanh con.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page