top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-17 Bày tỏ danh Chúa qua đời sống


 

Câu gốc: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (câu 16).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dùng những hình ảnh cụ thể nào để ví sánh với những người đi theo Ngài? Sự ví sánh ấy có ý nghĩa gì? Theo bạn, thách thức của những người bước đi theo Chúa là gì?


Nếu như muối là gia vị quan trọng không thể thiếu trong đời sống của con người từ xưa đến nay, thì ánh sáng cũng là điều quan trọng không kém trong cuộc sống thường nhật của mọi thời đại. Hai hình ảnh bình thường nhưng rất cần cho sự sống này đã được Chúa Giê-xu sử dụng để ví sánh với vai trò cốt lõi của những người đi theo Ngài giữa thế gian. Sự ví sánh này cho thấy những người đi theo Chúa không chỉ được kêu gọi sống theo tiêu chuẩn của Nước Trời như trong Bài Giảng trên Núi, nhưng họ còn được kêu gọi sống bày tỏ phẩm chất của một công dân Thiên Quốc giữa trần gian tăm tối.


Đây là hai yếu tố không thể tách rời nhau trong đời sống của người theo Chúa. Trong bài giảng trước đó Chúa Giê-xu có kêu gọi người đi theo Ngài phải đi ngược lại với hệ thống giá trị của đời này, nhưng không phải vì thế mà họ thu người lại trong ốc đảo của riêng mình, nhưng họ được Ngài mời gọi sống hằng ngày tỏ bày chất mặn của muối, phản chiếu ánh sáng Thiên Thượng của mình cho những người chung quanh. Mục đích của một đời sống bày tỏ Danh Chúa không phải là để khoe khoang, hay phô bày sự tốt lành của chính mình, nhưng là để người khác nhìn thấy Chúa và có cớ ca ngợi Cha chúng ta ở trên trời.


Cơ Đốc nhân được kêu gọi sống theo những tiêu chuẩn của Nước Trời và trau dồi những phẩm chất thuộc linh của một công dân Thiên Quốc. Sự kêu gọi này không phải để chúng ta thấy mình thánh hơn những người chưa biết Chúa, rồi từ đó tách mình khỏi xã hội, sống đời sống ẩn dật tách biệt khỏi thế gian. Nhưng mục đích của tiếng gọi này là để Cơ Đốc nhân sống bày tỏ những giá trị đặc trưng cốt lõi của Cơ Đốc giáo, lan tỏa ánh sáng từ Thiên Chúa đến những ngóc ngách tối tăm trong trần gian. Người chưa biết Chúa có thể chưa bao giờ biết về Chúa hoặc chưa hề đọc Kinh Thánh, nhưng qua nếp sống bày tỏ tình yêu thương, sự cưu mang, chia sẻ với nhau của Cơ Đốc nhân mà người khác có thể cảm biết tinh thần yêu thương là tinh thần cốt lõi của những người theo Chúa. Sự rao truyền Danh Chúa qua môi miệng là cần thiết để nhiều người có cơ hội nghe biết về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng nếp sống tin kính Chúa của mỗi Cơ Đốc nhân lại là bài truyền giảng sống động và thuyết phục nhất với những người Chúa đặt chung quanh họ. Hãy là muối của đất và ánh sáng của thế gian.


Bạn có được sự thúc giục sống bày tỏ Danh Chúa qua chính đời sống của mình không?


Lạy Chúa, là Đấng đã kêu gọi chúng con bước ra khỏi nơi tối tăm và nhận lấy ánh sáng đến từ Ngài. Xin cho chúng con nhận thức rằng đời sống chúng con là những ngọn đèn sáng Chúa thắp lên giữa trần gian tăm tối này.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

88 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page