top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-17 Hãy ra khỏi

Updated: Nov 18, 2022


 

Câu gốc: “Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta” (II Cô-rinh-tô 7:1).


Câu hỏi suy ngẫm: Lời hứa Đức Chúa Trời Toàn Năng dành cho dân Ngài là gì? Lời hứa này thôi thúc con dân Chúa đeo đuổi nếp sống nên thánh ra sao? Bạn đã đáp ứng với lời kêu gọi của Đức Chúa Trời như thế nào?


“Hãy ra khỏi,” “hãy phân rẽ,” “đừng đá động đến” là những mệnh lệnh Đức Giê-hô-va kêu gọi dân của Ngài trong thời Cựu Ước. Chúa muốn dân Chúa đừng tiếp tục dự vào công việc thờ phượng thần tượng hư không khi họ đã được Ngài ban cho địa vị cao quý là làm “con trai con gái” của Đấng Toàn Năng (câu 17-18). Trích dẫn lời của Ê-sai 52:11, Sứ đồ Phao-lô càng nhấn mạnh thêm lời kêu gọi tín hữu cần “…làm cho mình sạch khỏi mọi sự nhơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh.” Động lực khiến họ cần phải giữ nếp sống thánh khiết chính là lời hứa từ Chúa cho họ rằng những ai biết “ra khỏi,” “phân rẽ,” và “không đá động đến đồ ô uế” thì Ngài sẽ tiếp nhận họ. Ngài sẽ làm Cha và họ sẽ là con trai và con gái của Ngài. Đây thật sự là địa vị vô cùng cao trọng, quý báu khiến Cơ Đốc nhân quyết tâm, mạnh mẽ thanh tẩy chính mình khỏi mọi vết nhơ của thể xác và tâm linh, không mang ách chung với người chẳng tin để được thánh khiết trọn vẹn.


Đức Chúa Trời luôn mong được thấy tình yêu đầy trọn dân Chúa dành cho Ngài, cho nên trải dài trong lịch sử, Ngài luôn kêu gọi và nhắc nhở họ theo đuổi nếp sống thánh khiết. Mặt khác, trọn lòng kính sợ Đức Chúa Trời cũng là yếu tố không thể thiếu trong việc tìm kiếm đời sống nên thánh. Nếu không kính sợ Chúa chắc chắn chúng ta sẽ không thể lánh xa được đời sống ô uế của người thế gian, cũng như không thể dứt khoát với những mối liên hệ tội lỗi. Động lực thôi thúc con dân Chúa làm trọn việc nên thánh là luôn nhớ lại và vững tin vào lời hứa của Chúa.


Một thực tế đáng buồn là không ít người trong chúng ta vẫn thường không chú tâm đến địa vị cao trọng cùng lời hứa Đức Chúa Trời dành cho mình, nên không từ khước những việc làm ô uế, vẫn thỏa hiệp hoặc mang ách chung với người không tin. Khi chưa “ra khỏi” môi trường ô uế thì chúng ta chưa ý thức địa vị cao trọng Chúa dành cho mình và chưa lòng thật yêu kính Ngài như đáng phải có. Hãy ăn năn và quay trở lại với Chúa ngay hôm nay.


Chúa đang nhắc bạn phải “ra khỏi” môi trường tội lỗi nào, “phân rẽ” với những ai, và “đừng đá động đến” việc làm ô uế nào?


Lạy Chúa Thánh Khiết! Tạ ơn Chúa vì tình yêu Ngài dành cho con. Xin giúp con biết tránh xa những điều ô uế và trọn lòng kính yêu Ngài để đạt đến sự nên thánh trọn vẹn, kinh nghiệm đầy trọn phước hạnh Ngài dành cho con cái của Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page