top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-18 Nơi chốn an toàn


 

Câu gốc: “Đừng sợ vì cớ chúng nó; vì Ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy” (Giê-rê-mi 1:8).


Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi phải đối diện với những áp lực nào? Quyết định của ông ra sao? Ông đã kinh nghiệm lời hứa giải cứu từ Đức Giê-hô-va như thế nào? Bạn thường làm gì khi đối diện với nghịch cảnh trong cuộc sống?


Sau khi Vua Sê-đê-kia nghe xong những lời của Tiên tri Giê-rê-mi tái khẳng định Lời Đức Chúa Trời phán về số phận của dân Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem, vua vẫn lừng khừng không tỏ ý định có vâng lời Đức Giê-hô-va hay không. Mặt khác, vua không muốn các quan trưởng biết nội dung cuộc nói chuyện nên đã yêu cầu Tiên tri Giê-rê-mi không được nói lại với ai về cuộc hội kiến này, và bảo đảm vua sẽ không nộp Tiên tri Giê-rê-mi vào tay những người muốn giết ông (câu 24). Đúng như vua dự đoán, các quan trưởng tìm đến và chất vấn Tiên tri Giê-rê-mi về nội dung cuộc trò chuyện với vua. Nhưng ông cứ theo lời vua dặn mà trả lời họ.


Dù gặp áp lực từ hai phía trái ngược nhau, tiên tri của Đức Chúa Trời cũng có sự khôn ngoan để biết phải đối đáp thế nào. Ông không nói dối và cũng không nói lấp lững để gây hiểu lầm. Ông hoàn toàn nói sự thật nhưng chỉ nói những điều cần phải nói chứ không nói hết mọi điều. Vua tiếp tục giam giữ ông trong hành lang lính canh. Thật tuyệt vời khi Tiên tri Giê-rê-mi kinh nghiệm sự giải cứu như Lời Đức Giê-hô-va đã hứa khi Ngài kêu gọi ông (Giê-rê-mi 1:8), dù rằng thành của ông đang ở bị đánh chiếm (câu 28). Với những hoạn nạn Đức Giê-hô-va sẽ giáng xuống cho dân Giu-đa qua lời rao truyền của Tiên tri Giê-rê-mi, đó là gươm đao, đói kém, ôn dịch, phu tù; tuy nhiên, tại nơi trại giam có lính canh, Tiên tri Giê-rê-mi không phải chịu đói kém, vì mỗi ngày ông được cấp phát bánh như trước theo lệnh Vua Sê-đê-kia (Giê-rê-mi 37:21), ông không phải đối diện gươm đao, ôn dịch khi cuộc chiến chiếm thành diễn ra và cũng chẳng bị bắt làm phu tù.


Đức Giê-hô-va có phương cách của Ngài để giải cứu những người trọn lòng tin cậy nơi Lời Ngài đã hứa. Với cái nhìn hạn hẹp của chúng ta, bị ở trong ngục tù chẳng phải là điều tốt lành, nhưng trong ý muốn của Chúa thì có khi ngục tù lại trở nên nơi chốn an toàn cho những đầy tớ trung tín của Ngài. Trong cuộc sống, nghịch cảnh thường là điều khiến chúng ta lo sợ và luôn cầu xin Chúa cho được sớm thoát ra khỏi, nhưng điều Chúa muốn là con dân Chúa nhờ ơn Ngài để vững vàng vượt qua nghịch cảnh chứ không phải là cầu xin Chúa cất nghịch cảnh đi. Xin Chúa cho chúng ta có đủ đức tin để có thể yên lặng, vững tin chờ đợi và nhìn xem sự giải cứu tuyệt vời từ Đức Chúa Trời toàn năng theo cách của Ngài.


Bạn có tin Đức Chúa Trời có thể dùng nghịch cảnh để giải cứu bạn và làm thành lời hứa của Ngài không?


Lạy Chúa, con tin mọi sự hiệp lại luôn làm ích cho những ai yêu kính Ngài. Xin giúp con tập tành đời sống tin cậy Chúa mỗi ngày, và sẵn lòng phó thác đời sống con trong tay yêu thương của Chúa để Ngài sử dụng và chăm sóc con.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

36 views0 comments

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page