top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-18 Tìm kiếm Chúa hết lòng


 

Câu gốc: “Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu Ta, sẽ đi và cầu nguyện Ta, và Ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng” (câu 12-13).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va phán khi nào Ngài sẽ hoàn thành lời hứa đem dân Chúa trở về? Điều kiện để dân Chúa gặp Chúa và được Ngài nhậm lời cầu nguyện là gì? Điều gì ngăn trở bạn tìm kiếm Chúa cách hết lòng?


Cuộc lưu đày do Tiên tri Giê-rê-mi loan báo phải kéo dài đến bảy mươi năm. Nhưng Đức Chúa Trời không quên dân Ngài, khi thời hạn bảy mươi năm lưu đày tại Ba-by-lôn kết thúc, Đức Giê-hô-va sẽ thăm viếng dân Ngài và thực hiện điều Ngài đã hứa (câu 10). Lời Chúa phán đây là một chương trình hòa bình thịnh vượng chứ không phải là tai họa diệt vong. Đó là niềm hy vọng cho dân Ngài khi phải sống trong cảnh lưu đày (câu 11). Tuy nhiên, chính họ phải cầu nguyện và tìm kiếm Chúa hết lòng, Ngài sẽ lắng nghe và nhậm lời cầu nguyện của họ (câu 12). Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy tấm lòng thật sự ăn năn của tuyển dân Ít-ra-ên được bày tỏ qua nếp sống tìm kiếm Ngài, không phải sự tìm kiếm theo lễ nghi như họ đã từng làm trước đây, mà là toàn tâm toàn ý tìm kiếm Đức Giê-hô-va để thờ phượng và vâng theo Lời Ngài truyền dạy (Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:30). Chúa hứa sẽ đem dân Chúa về nhưng họ phải khẩn cầu; Chúa sẽ hoàn thành lời hứa nhưng họ phải hết lòng tìm kiếm Ngài (câu 12-13).


Đức Giê-hô-va đã cảnh báo từ trước để mong dân Ngài kịp thời ăn năn, nhưng vì họ cứ cứng lòng nên phải nhận lãnh hình phạt lưu đày. Đức Chúa Trời không từ bỏ họ, Ngài thấy họ cần trải qua đợt rèn thử này để “Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ cất sự ô uế khỏi lòng ngươi và khỏi lòng dòng dõi ngươi, để ngươi hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, hầu cho ngươi được sống” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:6). Hình phạt lưu đày qua Ba-by-lôn giúp dân Chúa gần Chúa hơn, hết lòng kêu cầu Chúa hoàn thành lời hứa cho họ trở về cố hương. Bảy mươi năm đủ để họ cảm nhận sâu sắc sự khốn khổ khi không được thờ phượng Chân Thần, cũng như suy xét lại chính bản thân về những sai phạm cùng Đức Chúa Trời trong quá khứ. “Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt” (Hê-bơ-rơ 12:6).


Tuy nhận biết ý tưởng bình an của Đức Giê-hô-va đối cùng tuyển dân Ít-ra-ên cũng như đối cùng chúng ta nhưng nhiều lúc trong đời sống chúng ta vẫn chưa thật sự tìm kiếm Chúa hết lòng như Lời Ngài đã phán. Phải chăng vì nhu cầu cuộc sống chi phối hay vì chính đời sống tội lỗi vấn vương khiến chúng ta không trọn lòng thờ phượng Chúa và vâng theo Lời Ngài truyền dạy. Hãy lắng lòng nghe Lời Chúa phán: “Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”


Bạn đã tìm kiếm Chúa cách hết lòng chưa?


Cảm tạ Chúa đã cho con cảm nhận thật ngọt ngào và sâu sắc tình yêu Ngài dành cho dân của Chúa ngay cả khi Ngài hình phạt họ. Xin Chúa cất sự ô uế khỏi lòng con để con luôn tìm kiếm Chúa cách hết lòng mỗi ngày.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

28 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page