top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-22 Chớ mắc lừa bạn bè xấu


 

Câu gốc: “Anh em chớ mắc lừa: Bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Hãy tỉnh biết, theo cách công bình, và chớ phạm tội…” (câu 33-34a).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô tiếp tục đưa ra những lập luận nào để khẳng định có sự sống lại của thân thể? “Bạn bè xấu” trong câu 33 chỉ về ai? Cơ Đốc nhân tin vào sự sống lại của thân thể thì cần phải sống như thế nào?


Sứ đồ Phao-lô tiếp tục đưa ra những bằng chứng để bác bỏ lời dạy sai lạc chẳng có sự sống lại của thân thể, trong đó có việc làm phép báp-tem cho người đã chết. Ông không nói rõ hơn về tục lệ này, nhưng điểm chính ông muốn nói là mọi sự sẽ vô ích nếu không có sự sống lại. Và cũng nghĩ xem, tại sao ông sẵn lòng đối diện với những hiểm nguy khi rao truyền Phúc Âm, chịu những nghịch cảnh, thậm chí là những sự đe dọa đến tính mạng từng giờ như vậy nếu không có sự sống lại sau khi chết? Sau hàng loạt những câu hỏi, Sứ đồ Phao-lô đưa các tín hữu Cô-rinh-tô đến một lời khẳng định để giúp mọi người có niềm tin vững vàng rằng sự phục sinh của thân thể diễn ra khi Đấng Christ tái lâm là điều chắc chắn, nếu không thì họ đâu cần phải sống theo chân lý Thánh Kinh để kiêng cử những điều xác thịt ưa thích làm gì, mà cứ việc sống buông thả theo người thế gian như ăn uống và thỏa mãn dục vọng “vì ngày mai chúng ta sẽ chết” (câu 32). Cuối cùng, Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu Cô-rinh-tô rằng họ cần phải tỉnh thức và sống cách công bình, vì những người giảng dạy sai lạc về sự sống lại của thân thể là những bạn bè xấu sẽ làm hư đi những thói quen, đức tính tốt mà họ đã trau dồi trong suốt những ngày tháng theo Chúa (câu 12, 33).


Chúng ta hoàn toàn không có thêm thông tin gì về việc làm phép báp-tem cho người chết mà Sứ đồ Phao-lô đề cập trong câu 29. Nhưng chúng ta biết chắc rằng mục đích của việc đưa ra thông tin này không phải để dạy chúng ta làm theo hay tranh cãi đúng sai. Điều ông muốn nhấn mạnh là những điều các tín hữu Cô-rinh-tô đã làm cho thấy chính họ cũng nhận biết chết không phải là hết. Từ đó càng cung cấp thêm nhiều bằng chứng để Sứ đồ Phao-lô đi đến kết luận về sự sống lại của thân thể người tin nhận Đấng Christ và những điều họ cần tiếp tục tuân giữ để không đánh mất những thói quen tốt bởi những người “không biết Đức Chúa Trời chút nào” (câu 34).


Là những người nhận biết Đức Chúa Trời và chân lý của Ngài, chúng ta cần “tỉnh biết, theo cách công bình, và chớ phạm tội…” để tìm phần thưởng ở trên trời có giá trị đời đời sau khi được sống lại với Đấng Christ. Đừng bị mắc lừa bởi những bạn bè xấu truyền rao những niềm tin sai lạc với Lời Chúa.


Bạn có vững tin vào sự sống lại của thân thể trong ngày chung cuộc không?


Lạy Chúa Giê-xu, con trông mong ngày Chúa trở lại để con được sống lại trong thân thể mới phước hạnh, xin cho con vững tin vào Lời Chúa để con luôn trau dồi nếp sống tin kính, tốt lành và không bị mắc lừa những niềm tin sai lạc.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

26 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page