top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-23 Cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh


 

Câu gốc: “Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy” (câu 18 BTT). “Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Giê-xu” (câu 18 BTTHĐ).


Câu hỏi suy ngẫm: Từ “tạ ơn” có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của cụm từ “ hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh” ra sao? Làm thế nào bạn có thể tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh?


Sứ đồ Phao-lô viết thư này nhằm khích lệ tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca, khen ngợi họ về sự trưởng thành thuộc linh, đồng thời thúc đẩy họ phát triển mạnh mẽ hơn trong đức tin. Ở đây, ông dạy họ ba điều: vui mừng, cầu nguyện và tạ ơn, là bằng chứng về ngọn lửa của Đức Thánh Linh đang cháy trong họ. Những lời khuyên dạy của ông giúp mỗi tín hữu không “dập tắt Thánh Linh” (câu 19).


Từ “tạ ơn” trong câu 18, nguyên ngữ Hy Lạp là eucharisteō hoặc eucharistos, có nghĩa là biết ơn hoặc bày tỏ lòng biết ơn. Từ này cũng được sử dụng khi Chúa Giê-xu tạ ơn trước khi chia bánh và cá cho đoàn dân (Ma-thi-ơ 14:19). Sự tạ ơn hàm ý đánh giá cao những phước lành và những điều chúng ta có, những điều chúng ta không đáng được hưởng, vì được Chúa ban cho không điều kiện. Ngài đã ban cho chúng ta không chỉ cuộc sống trên thế gian này mà còn cả cuộc sống vĩnh cửu khi chúng ta tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu.


Chúng ta không phải tạ ơn Chúa “vì mọi sự” mà là “trong mọi sự,” hay “trong mọi hoàn cảnh” (câu 18 BTTHĐ). Nhiều người cứ tạ ơn Chúa vì bệnh tật, vì tai họa xảy ra v.v… Chúa không dạy như vậy. Lời Chúa dạy khi chúng ta đang trải qua một hoàn cảnh khó khăn, điều quan trọng là phải có lòng biết ơn và tích cực để tạ ơn Chúa bất chấp hoàn cảnh hiện tại, bất chấp những khó khăn, thất vọng, thất bại hay tổn thương, vì biết đó là ý muốn của Đức Chúa Trời cho phép xảy ra và phía sau những hoạn nạn là sự tể trị của Chúa nên chúng ta luôn biết ơn vì những điều tốt đẹp Chúa ban trong cuộc sống.


Sự cầu nguyện “trong Đức Chúa Giê-xu Christ” sẽ giúp chúng ta vững tin nơi Chúa hơn, mối liên hệ của chúng ta với Chúa mật thiết hơn. Chúng ta hướng lòng và tâm trí của mình về Ngài và giữ thái độ của mình trong tâm trạng biết ơn. Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta phải dùng lời cầu nguyện, nài xin, cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời (Phi-líp 4:6). Sự cầu nguyện trong Chúa Giê-xu hướng chúng ta đến sự sống đời đời, đầu tư vào những điều trên trời hơn là những điều dưới đất (Ma-thi-ơ 6:19-21).


Sống với tinh thần cảm tạ là một quá trình, qua sự cầu nguyện, chúng ta xác định rõ mục đích sống và thái độ tin cậy để càng kinh nghiệm nhiều hơn về phước hạnh trong sự cảm tạ.


Có điều gì đang ngăn trở bạn tạ ơn Chúa không?


Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con dễ nản lòng trước những khó khăn trong cuộc sống. Xin cho con luôn hướng về Chúa, tin cậy Ngài, và biết cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

24 views

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page