top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-23 Con đường tốt lành hơn


 

Câu gốc: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sinh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời” (I Giăng 4:7).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô so sánh tình yêu thương với những ân tứ nào? Mục đích của sự so sánh này là gì? Đâu là con đường tốt lành hơn mà bạn và Hội Thánh cần phải thực hiện?


Nếu trong I Cô-rinh-tô 12, Sứ đồ Phao-lô không hề đưa ra một sự so sánh nào để nói lên sự hơn kém giữa các ân tứ thuộc linh, thì tại đây, trước khi “chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn” (I Cô-rinh-tô 12:31), trong ba câu đầu của chương 13, ông đã so sánh giữa tình yêu thương với những ân tứ vô cùng nổi trội như nói các thứ tiếng loài người và thiên sứ (câu 1), ơn nói tiên tri, phân biệt các thần, tri thức hay đức tin (câu 2), ơn cứu giúp (câu 3) để chứng minh rằng tìm kiếm tình yêu thương chính là con đường tốt lành hơn cả. Cấu trúc câu “Dù tôi có… nhưng không có tình yêu thương,…” được lặp lại trong cả ba câu Kinh Thánh này càng làm nổi bật lên giá trị tuyệt đối của tình yêu thương.


Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định các sự ban cho thiêng liêng đều ích lợi cho Hội Thánh, nhưng nếu tất cả sự ban cho ấy không được thực hiện bởi động cơ là tình yêu thương thì không ích lợi gì cho người thực hiện lẫn người nhận lãnh, mà những lời nói có khôn ngoan đến đâu cũng chỉ như những âm thanh ồn ào làm khó chịu cho người nghe, “như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng.” Ngay cả việc lành tưởng chừng như vì yêu mà thực hiện, nhưng nếu phát xuất từ động cơ khác như để được mọi người biết đến, được công đức… thì dù việc mà người ấy thực hiện lớn lao đến nỗi hy sinh cả sự sống của mình trên giàn hỏa thiêu đi nữa, thì cũng chẳng đem đến ích lợi gì.


Hơn ai hết, Sứ đồ Phao-lô biết rõ nhiều tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô đã so sánh hơn thua, tranh giành ảnh hưởng và khoe khoang tầm quan trọng khi sở hữu và thực hiện được các ân tứ thuộc linh. Nhưng giữa vòng họ lại thiếu vắng nền tảng quan trọng là tình yêu thương, nên dù sở hữu nhiều ân tứ mà vẫn không đem đến ích lợi gì cho Hội Thánh, ngược lại, còn gây nên sự chia rẽ trầm trọng. Tại đây, Sứ đồ Phao-lô hướng dẫn một con đường tốt lành hơn, một nguyên tắc vô cùng quý báu, đó là mọi việc cần phải được thực hiện với động cơ là tình yêu thương, nếu không thì sẽ “như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng,” “chẳng ra gì,” và “chẳng ích chi.” Và đây cũng chính là con đường tốt lành mà mỗi chúng ta và Hội Thánh Chúa cần phải thực hiện trong tình yêu thương.


Tình yêu thương có phải là động cơ để bạn thực hiện mọi hành động trong cuộc sống thuộc thể lẫn thuộc linh không?


Kính lạy Đức Chúa Trời của tình yêu thương! Tạ ơn Chúa đã yêu thương con, xin giúp con luôn sống bày tỏ tình yêu thương trong mọi điều con thể hiện để mọi người nhìn biết con “sinh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời.”


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

38 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page