top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-23 Hãy học theo ta


 

Câu gốc: “Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ” (câu 29).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu mô tả về chính Ngài như thế nào? Ngài mong muốn những người theo Ngài phải làm điều gì? Kết quả của người làm theo điều Chúa yêu cầu là gì? Bạn làm theo những điều Chúa mong muốn như thế nào?


Tiếp nối lời kêu gọi hãy đặt đức tin nơi Chúa trong câu 28, Chúa Giê-xu tiếp tục kêu gọi những người đã tin Ngài hãy học theo Ngài trong sự phục vụ. Chúa Giê-xu đã nêu gương phục vụ trong sự khiêm nhường, hòa nhã, nhẹ nhàng, và Ngài muốn chúng ta gánh lấy ách của Chúa và học theo Ngài. Hình ảnh con vật mang ách nói đến sự phục tùng và phục vụ, chính Chúa Giê-xu đã vâng phục Đức Chúa Cha đến thế gian để phục vụ và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người (Ma-thi-ơ 20:28). Chúa muốn chúng ta học cách phục vụ tha nhân như Ngài đã phục vụ. Phước hạnh khi chúng ta học theo Chúa là linh hồn chúng ta sẽ được yên nghỉ. “Yên nghỉ” có nghĩa là không bị kiệt sức, Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta hoàn thành những công tác được giao phó và chính Ngài cũng làm cho chúng ta thỏa lòng trong khi phục vụ. Chúa bảo đảm với chúng ta rằng, “Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng” (câu 30), Ngài không để chúng ta mang gánh nặng một mình nhưng Ngài cùng mang với chúng ta.


Cơ Đốc nhân ngày nay không chỉ được kêu gọi đặt đức tin thật nơi Chúa Giê-xu nhưng cũng được kêu gọi học theo gương Chúa trong sự phục vụ. Chúng ta cần nhìn thấy những người Chúa đang đặt để chung quanh chúng ta để có thể phục vụ. Đặc biệt trong hoàn cảnh dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế, thiên tai v.v..., nhiều người đang ở trong sự khó khăn, khốn cùng, tuyệt vọng, đây là cơ hội để Hội Thánh của Chúa và những tín hữu bày tỏ tinh thần quan tâm giúp đỡ lẫn nhau.


Chúa Giê-xu cũng muốn chúng ta học theo Ngài phục vụ trong tinh thần nhu mì và khiêm nhường. Chúng ta không cố gắng chứng tỏ mình là người quan trọng khi phục vụ người khác, chúng ta không phục vụ vì thành tích hay để được vinh danh, chúng ta cũng không đặt nặng vấn đề là có nhận được sự biết ơn hay không, hoặc những người được chúng ta phục vụ có xứng đáng hay không. Chúng ta thật sự được “yên nghỉ” hay “thỏa lòng” khi chúng ta học theo tinh thần phục vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Càng học theo gương Chúa, chúng ta lại càng kinh nghiệm nhiều hơn sự thêm sức cùng sự đồng hành của Ngài khi chúng ta hết lòng phục vụ người khác. Xin Chúa cho chúng ta biết quan tâm lẫn nhau để thấy nhu cầu của những người chung quanh hầu có thể giúp đỡ, phục vụ trong tình yêu thương. Và xin Chúa cũng cho chúng ta học theo gương Chúa để phục vụ trong tinh thần nhu mì và khiêm nhường.


Bạn có kinh nghiệm sự an nghỉ Chúa ban trong khi hết lòng phục vụ người khác không?


Tạ ơn Chúa vì con được cứu khi con đặt đức tin nơi Ngài. Xin cho con có tinh thần phục vụ như Chúa đã phục vụ, và kinh nghiệm được sự yên nghỉ trong khi con phục vụ.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

43 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page