VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-23 Thân thể sau khi sống lại


I Cô-rinh-tô 15:35-49

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát; đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh; đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh; đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng…” (câu 42b-44a).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã giải đáp thắc mắc về thân thể sau khi sống lại như thế nào? Ông đã nêu lên những đặc điểm nào của thân thể sau khi sống lại? Niềm hy vọng về thân thể vinh quang sau khi sống lại đã tạo thêm động lực gì cho bạn khi đang phải sống trong thân thể yếu đuối này?


Để giải đáp thắc mắc về thân thể của Cơ Đốc nhân khi sống lại sẽ như thế nào, Sứ đồ Phao-lô đã đưa ra ba hình ảnh so sánh để mọi người có thể hiểu rõ. Trước nhất, ông trình bày sự khác nhau của một mầm sống được mọc lên từ hạt giống sau khi gieo xuống đất. Theo nguyên lý Đức Chúa Trời đã định cho loài thực vật, hạt giống khi được gieo xuống đất sẽ chết đi và sau đó không phải mọc lên hạt giống mới mà là một sự sống mới được nảy sinh từ hạt ấy. Mỗi hạt giống được Đức Chúa Trời ban cho một hình thể khác nhau, và mầm sống sinh ra từ hạt cũng khác với hạt giống lúc được gieo trồng (câu 36-38). Thứ hai, Sứ đồ Phao-lô so sánh về thể xác của các loài động vật như người, thú, chim, cá cũng hoàn toàn khác nhau (câu 39). Tất cả đều thích ứng với môi trường sống. Và thứ ba là sự khác nhau giữa các thiên thể, ngay cả vinh quang giữa các ngôi sao cũng khác nhau (câu 40-41).


Từ đó, Sứ đồ Phao-lô nêu những đặc điểm của thân thể sau khi sống lại: không hư nát, vinh quang, mạnh mẽ và là thể thiêng liêng. Thân thể này khác hoàn toàn với thân thể thuộc về thể huyết khí chúng ta có trên trần gian, đó là sự hư nát, hèn hạ, yếu đuối, và phàm tục. Ông cũng cho biết rằng thân thể tự nhiên từ A-đam đến trước, còn thân thể thiêng liêng từ Đấng Christ sẽ đến sau cho những người thuộc về Ngài cũng sẽ mang hình ảnh vinh quang giống như Ngài.


Hiện nay nhiều người trong chúng ta đang sống trong thân thể yếu đuối, bệnh tật. Một số người còn phải sống với thân thể khuyết tật. Nói chung, chúng ta đang sống trong thân thể hay chết. Nhưng niềm hy vọng từ Lời Chúa cho chúng ta trông mong một tương lai rất gần khi chúng ta sẽ được biến hóa để có một thân thể thiêng liêng, vinh quang, không tàn héo, không bệnh tật, và sẽ không bao giờ chết nữa. Chúng ta hãy cùng nhắc nhở nhau lẽ trông cậy này để ai nấy tiếp tục vững vàng “tỉnh thức, theo cách công bình, và không phạm tội…” (câu 34). Hãy luôn sống trong hy vọng để sẵn sàng chờ ngày Đức Chúa Giê-xu của chúng ta trở lại.


Bạn có đang trông chờ sự sống lại của thân thể trong ngày cuối cùng không?


Lạy Chúa Quyền Năng! Con thật sự vui mừng khi nghĩ đến thời điểm chung cuộc con sẽ có được thân thể biến hóa vinh quang. Xin giúp con không bi quan khi phải sống trong thể xác bệnh tật, yếu đuối, hay khuyết tật này, nhưng luôn sống trong tỉnh thức và hy vọng ngày vinh quang đang đến.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

30 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách