top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-24 Đắc thắng sự chết


 

Câu gốc: “Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? …Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta” (câu 55, 57).


Câu hỏi suy ngẫm: Hai sự kiện nào xảy ra khi tiếng kèn chót của Đức Chúa Trời vang lên? Tại sao thân thể hay hư nát phải được biến hóa trong ngày Chúa tái lâm? Chiến thắng cuối cùng Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh trong phần Kinh Thánh này là gì? Bạn có suy tư gì khi nghĩ về những ngày cuối đời của mình?


Sau khi giải thích về thân thể biến hóa của Cơ Đốc nhân khi được phục sinh, Sứ đồ Phao-lô cho biết thêm là không phải tất cả tín hữu đều nếm trải sự chết thứ nhất, vì vẫn còn nhiều người đang sống và chứng kiến cảnh Đức Chúa Giê-xu Christ tái lâm, nhưng một điều chắc chắn sẽ xảy đến với những người tin nhận Đấng Christ là dù đã chết hay còn đang sống, họ đều sẽ được biến hóa (câu 51). Tại thời điểm tiếng kèn chót của Đức Chúa Trời vang lên sẽ có hai sự kiện xảy ra trong thời gian nhanh như chớp mắt, thứ nhất là sự sống lại của những người đã chết, và thứ hai là sự biến hóa thân thể, “thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết” (câu 52-53).


Và cũng chính ngay tại thời điểm này, sự chết hoàn toàn bị đánh bại, hay nói cách khác, sự đắc thắng khải hoàn thuộc về Đức Chúa Giê-xu Christ (Ê-sai 25:8; Ô-sê 13:14). Chiến thắng ấy cũng được ban cho những người thuộc về Đức Chúa Trời, là những người sẽ được biến hóa để có một thân thể không hay hư nát trong ngày Đấng Christ tái lâm. Điều này được Sứ đồ Phao-lô bày tỏ và khẳng định với các tín hữu Cô-rinh-tô cũng như cho những người quan tâm đến Nước Đức Chúa Trời rằng, “thịt và máu chẳng hưởng Nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được” (câu 50). Do đó, được biến hóa trong ngày cuối cùng lúc tiếng kèn chót thổi lên là điều tất yếu cho người thuộc về Đấng Christ.


Khi không có niềm hy vọng về đời sau thì sự chết vẫn luôn là nỗi kinh khiếp, vì người sắp chết không biết mình sẽ về đâu. Nhưng Sứ đồ Phao-lô đã cho chúng ta là những người ở trong Đấng Christ một niềm hy vọng chắc chắn, một sự đắc thắng tuyệt vời trong Danh Đức Chúa Giê-xu Christ (câu 57). Dù thân thể bằng bụi đất và hay hư nát này có phải đối diện với sự chết hay vẫn còn đang sống, thì giống như hạt giống chết đi khi gieo xuống đất, thân thể chúng ta cũng sẽ biến hóa để đắc thắng sự chết nhờ Danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Tạ ơn Chúa vì mỗi chúng ta được vững lòng bước đi với Chúa và sự chết không còn là nỗi sợ hãi nữa. Dù đang sống hay đã chết, con dân Chúa vẫn luôn có được niềm vui đắc thắng.


Bạn có vui mừng sống đắc thắng giữa cuộc đời nhờ Danh Đức Chúa Giê-xu Christ không?


Kính lạy Chúa Giê-xu Christ, con trông mong ngày phước hạnh khi Ngài trở lại, đón rước, biến hóa, cứu con khỏi quyền lực của Âm Phủ và chuộc con ra khỏi sự chết.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page