top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-25 Truyền khẩu hay điều răn? (Phần 2)


 

Câu gốc: “Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ Lời Đức Chúa Trời” (câu 6).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu cho các thầy thông giáo và người Pha-ri-si biết họ đã vi phạm điều răn nào? Những người này thường biện hộ như thế nào khi vi phạm điều răn ấy? Trong trường hợp nào bạn giống như các thầy thông giáo và người Pha-ri-si?


Khi các thầy thông giáo và người Pha-ri-si lên án môn đệ Chúa vi phạm truyền thống tiền nhân, Chúa Giê-xu chỉ ra cho người Pha-ri-si biết họ đã vi phạm điều răn thứ năm. Lời Chúa dạy phải hiếu kính cha mẹ (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12) và ai mắng nhiếc cha hay mẹ sẽ bị xử tử (Xuất Ê-díp-tô Ký 21:17). Người Do Thái biết rõ điều răn này dạy họ phải luôn kính trọng, yêu thương và phụng dưỡng cha mẹ của mình, tuy nhiên, một trong những lời truyền khẩu dạy, “Ai nói cùng cha mẹ rằng: Những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ, đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ” (câu 5).


Những người làm theo lời truyền khẩu này có phải vì cớ họ quá yêu mến Chúa và muốn tận hiến tất cả cho Chúa không? Hoàn toàn không phải như vậy, họ đang chối bỏ trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ vì lo sợ sẽ ảnh hưởng đến tài sản của mình. Khi họ nói “đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi” không có nghĩa là toàn bộ tài sản của họ đã hiến cho đền thờ. Miệng nói “dâng” nhưng họ vẫn cầm giữ tài sản đó và sử dụng cho mục đích cá nhân của mình, còn đối với cha mẹ, họ an lòng vì không còn phải có trách nhiệm nữa. Lời truyền khẩu này đã đưa họ đến lối sống ích kỷ, và phạm tội trọng trước mặt Chúa vì họ phạm điều răn thứ năm của Ngài.


Ngày nay, nhiều khi chúng ta cũng nói “yêu Chúa, yêu Chúa” trong khi chúng ta hoàn toàn không có một hành động yêu thương nào với những người thân yêu như cha mẹ và anh chị em mình. Sứ đồ Giăng đã dạy trong thư I Giăng 4:20 rằng, “Ví có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được.” Điều Chúa mong muốn nơi chúng ta là “cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong,” vì khi chúng ta làm theo Lời Chúa, chúng ta sẽ “được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8). Dù chúng ta có thể phải hy sinh, chịu thiệt thòi hay phải đánh đổi những sở thích của mình nhưng chúng ta được khích lệ khi biết mình đang làm theo những gì Chúa muốn và Ngài sẽ đẹp lòng vì cớ chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta không biện hộ hoặc ngụy biện cho hành động không làm theo Lời Chúa dạy, không biện ra những lý do nghe dường như “hợp lý,” nhưng phải hết sức cẩn trọng vì khi không làm theo Lời Chúa dạy, chúng ta đang phạm tội với Ngài.


Bạn có thường biện hộ cho những hành động không làm theo Lời Chúa dạy không?


Lạy Chúa, xin cho con luôn vâng lời Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, xin giúp con không bỏ qua hoặc cố tình hạ thấp những tiêu chuẩn trong Lời Ngài vì biết rằng con sẽ được phước trong sự mình vâng lời.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page