top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-27 Mạng lưới xây dựng của vua Sa-lô-môn


 

Câu gốc: “Phàm điều gì Sa-lô-môn ước ao xây cất, hoặc tại Giê-ru-sa-lem, trên Li-ban, hay là trong khắp xứ phục dưới quyền người, thì đều xây cất cả” (câu 6b).


Câu hỏi suy ngẫm: Hoạt động nào của Vua Sa-lô-môn được nói đến ở đây? Vua xây dựng những gì bên cạnh đền thờ và cung vua? Những dự án xây dựng này đem lại ích lợi nào? Bạn cần xây dựng điều gì để ích lợi cho đời sống Cơ Đốc?

Có thể nói Vua Sa-lô-môn là một “chuyên gia” xây dựng. Trong II Sử Ký, từ “xây” xuất hiện 31 lần khi tường thuật về Vua Sa-lô-môn xây dựng đền thờ. Và trong phần Kinh Thánh hôm nay cũng có đến 6 từ “xây.”


Vua Sa-lô-môn dành ra bảy năm để xây dựng đền thờ và 13 năm để xây dựng cung điện (I Các Vua 6:37—7:1). Sau đó, ông xây lại các thành phía Bắc mà Vua Hu-ram xứ Ty-rơ đã tặng, rồi đưa người Ít-ra-ên đến đó sống. Ông xây thành Tát-mốt ở phía Đông Nam đồng vắng. Tát-mốt là một ốc đảo trong hoang mạc, nằm giữa con đường từ Địa Trung Hải đến Vịnh Ba Tư. Nhờ đó, Vua Sa-lô-môn kiểm soát được các đoàn lái buôn đi trên con đường này, và đây cũng là một tiền đồn quân sự quan trọng.


Vì Giê-ru-sa-lem nằm trên đỉnh núi, nên đường đi lên thành này cần được kiểm soát chặt chẽ để tăng cường phòng thủ. Do đó, Vua Sa-lô-môn đã xây thật kiên cố hai thành Bết-Hô-rôn Trên và Bết-Hô-rôn Dưới nằm trên con đường quan trọng từ Giê-ru-sa-lem đến miền duyên hải. Các thành này nằm ở phía Tây Bắc của Giê-ru-sa-lem, tường lũy được xây bền vững, có cổng đóng then gài chắc chắn. Ông cũng xây thành Ba-lát ở phía Nam cùng các thành để chứa chiến xa, ngựa chiến. Tất cả những gì Vua Sa-lô-môn muốn xây cất trên khắp các xứ dưới sự cai trị của mình thì ông “đều xây cất cả.” Dù sống trong thời bình nhưng Vua Sa-lô-môn đã chuẩn bị chu đáo cho sự an toàn của đền thờ, của vương quốc bằng những dự án xây dựng lớn. Ông cũng góp phần mở mang vương quốc, đem lại sự thịnh vượng cho đất nước.


Cơ Đốc nhân không sống trong thời bình vì lúc nào cũng ở trong chiến trận thuộc linh, phải đương đầu với những tấn công của ma quỷ. Chúng ta càng phải nỗ lực xây dựng, không phải nhà cửa, kho vựa, nhưng xây dựng đời sống đức tin vững chắc. Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta phải xây dựng đời sống đức tin của mình như xây nhà trên nền đá bằng cách nghe Lời Chúa và làm theo (Lu-ca 6:47-48). Muốn làm theo Lời Chúa, chúng ta phải đọc và học hỏi Lời Ngài (Rô-ma 10:17), và phải suy ngẫm “ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong” (Giô-suê 1:8). Chúa đã ban cho chúng ta vật liệu tuyệt vời để xây dựng đời sống đức tin vững chắc, đó là Kinh Thánh. Học hỏi, suy ngẫm và làm theo những gì Kinh Thánh phán dạy là bí quyết để có ngôi nhà đức tin vững chắc xây trên nền đá.


Bạn có nỗ lực xây dựng đức tin bằng cách học hỏi và làm theo những sự dạy dỗ của Kinh Thánh chưa?


Lạy Chúa, xin cho con có sự ao ước và nỗ lực xây dựng một đời sống đức tin vững chắc, cho con mỗi ngày kinh nghiệm quyền năng của Chúa qua sự học hỏi và làm theo Lời Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page