top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-28 Hậu quả đáng tiếc của tội lỗi


 

Câu gốc: “Đó là những sự mà đường lối và việc làm của ngươi đã chuốc lấy cho ngươi; đó là sự gian ác ngươi! Thật, sự ấy là cay đắng, thấu đến trong lòng ngươi” (Giê-rê-mi 4:18).


Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao chỉ có hai người con của ông A-rôn được làm chức thầy tế lễ? Hai ông Na-đáp và A-bi-hu nhắc bạn điều gì về hậu quả của tội lỗi? Bạn thấy mình bị mất mát điều gì mỗi khi phạm tội?


Phân đoạn Kinh Thánh này cho biết hai ông Na-đáp và A-bi-hu đã qua đời trước cha của họ, lại không có con. Hai người này chết khi còn trẻ vì đã dâng một thứ “lửa lạ” lên cho Chúa, là lửa mà Ngài không cho phép sử dụng để dâng lên. Họ đã không lấy lửa từ bàn thờ của lễ thiêu mà dâng lên theo quy định của Chúa mà lại lấy một thứ lửa phàm tục ở nơi khác để dâng (Lê-vi Ký 10:1-2).


Tội lỗi đã khiến cho họ đánh mất nhiều ơn phước mà lẽ ra họ phải được. Họ không được sống cho đến tuổi già, không có con cái làm cơ nghiệp (Thi Thiên 127:3). Thời Cựu Ước, người ta thường cho rằng người không có con là người không được Chúa ban phước, thậm chí tuyệt tự là một sự đoán phạt của Chúa (Lê-vi Ký 20:21). Vì tội lỗi, họ đã đánh mất phước hạnh có con đàn cháu đống. Cũng vì tội lỗi, không con cháu nào của họ được làm thầy tế lễ trong Đền Thờ, được vinh dự phục vụ Chúa như con cháu của hai người em.


Trong các danh sách gia phả và tu bộ của Cựu Ước, mỗi khi nhắc đến hai ông Na-đáp và A-bi-hu thì thường có ghi về tội lỗi họ làm và hậu quả của nó (Dân Số Ký 3:2-4; 26:60-61). Mục đích của việc ghi lại nhiều lần là để nhắc nhở hậu thế về tấm gương xấu này. Ngay cả trong phân đoạn Kinh Thánh này, dù không ghi tội lỗi của họ thì cũng ghi lại hậu quả và những phước hạnh mà họ đã đánh mất.

Không ai trong chúng ta muốn phạm tội với Chúa, dù là tội mà mình tưởng là nhỏ đối với Ngài. Hai ông Na-đáp và A-bi-hu cũng đã phạm một tội mà họ tưởng là nhỏ và đã không lường trước những hậu quả thảm khốc của nó. Không ai trong chúng ta muốn nhận lãnh hậu quả mà mình không thể lường trước được do tội lỗi “không có gì to tát” do mình gây ra để rồi sẽ đánh mất những ơn phước của Chúa mà lẽ ra mình được hưởng, và để cho tên của mình ghi vào sử sách của Hội Thánh hay “bia miệng” truyền lại mãi mãi cho đời sau như một tấm gương xấu. Hãy coi chừng tội lỗi nhỏ sẽ sản sinh ra những hậu quả rất lớn.


Bạn có đang cưu mang một tội lỗi “nhỏ” nào không?


Lạy Chúa, xin cho con nhớ gương của hai ông Na-đáp và A-bi-hu để biết tránh xa mọi tội lỗi, dù lớn hay nhỏ, hầu con khỏi đánh mất những ơn phước Ngài dành cho con.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

55 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page