top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-29 Ông Môi-se kêu cầu với Chúa


 

Câu gốc: “Vậy bây giờ, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin cho tôi biết đường của Chúa, để cho tôi biết Chúa và được ơn trước mặt Ngài. Xin cũng hãy nghĩ rằng dân này là dân của Ngài!” (câu 13).


Câu hỏi suy ngẫm: Không khí cuộc đối thoại giữa Chúa và ông Môi-se như thế nào? Ông tập trung cầu xin Chúa những điều gì? Bạn học được gì từ những lời trải lòng của ông Môi-se trong câu 15-16? Những lời cầu xin, cầu thay nào bạn muốn dâng trình lên Chúa hôm nay?


Không khí cuộc đối thoại giữa Chúa và ông Môi-se vô cùng thân mật. Ngài nói chuyện cùng ông mặt đối mặt như hai người bạn thân (câu 11). Ông Môi-se nhắc lại sứ mệnh Chúa truyền cho ông đưa dân Chúa vào xứ Ca-na-an. Tuy ông muốn biết rõ hơn ai là người cùng đi với ông và với dân Chúa, nhưng thật lòng, ông Môi-se muốn nài nỉ để chính Chúa sẽ cùng đi với dân Ngài vào Đất Hứa. Ông Môi-se nhẹ nhàng nhắc lại mối liên hệ thân thiết giữa Chúa với ông. Chúa gọi đích danh ông và ông đã được ơn trước mặt Chúa (câu 12). Mặc dù ông Môi-se đã được ở với Chúa suốt bốn mươi ngày đêm trên núi Si-na-i nhưng ông vẫn ước muốn được biết Chúa và ý muốn của Ngài nhiều hơn. Đúng thời điểm, ông dâng lời cầu xin Chúa nhớ lại tuyển dân của Ngài (câu 13). Trước tấm chân tình cùng những lời cầu xin đúng lúc và đúng ý Chúa, Ngài động lòng và nhậm lời cầu xin của ông Môi-se. Chúa hứa chính Ngài sẽ cùng đi với ông và cho ông được an nghỉ (câu 14).


Mặc dù đã đạt được mục đích, nhưng ông Môi-se vẫn tiếp tục trải lòng thưa với Chúa: Nếu Chúa không đi cùng, xin Chúa đừng đem dân Chúa đi khỏi đây. Làm sao người ta biết chính con cùng dân Chúa được ơn trước mặt Chúa và khác biệt với các dân tộc khác nếu chính Chúa không đi cùng (câu 15-16)? Những lời trải lòng của ông Môi-se cho thấy ông nhận biết Chúa có vị trí vô cùng quan trọng đối với ông và dân Chúa. Tuyển dân sẽ không có sự bình an và giành chiến thắng nếu không có Chúa đồng hành. Cầu nguyện với Chúa không phải chỉ mong nhận được điều chúng ta muốn cầu xin, nhưng quan trọng hơn là xây dựng mối liên hệ mật thiết với Chúa. Chúa muốn chúng ta yêu Ngài, cần Ngài và trông cậy nơi Ngài. Đời sống cầu nguyện, cầu thay kiên trì, và hết lòng của ông Môi-se được Chúa rất đẹp lòng (câu 17).


“Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta” (Ê-sai 55:8). Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu đường lối Chúa nếu Ngài không khải tỏ cho chúng ta. Nếp sống kiên trì cầu nguyện, cầu thay, siêng năng học Lời Chúa, hết lòng giữ điều răn và phụng sự Ngài giúp chúng ta mỗi ngày biết Chúa sâu sắc hơn.


Bạn nóng nảy cầu xin điều gì và cầu thay cho ai trong lời cầu nguyện hôm nay? Những lời cầu nguyện của bạn có được Chúa đẹp lòng không?


Lạy Chúa, xin khải tỏ cho con biết rõ hơn về Ngài, đường lối của Ngài và giúp con sống thuận phục ý Chúa để con ngày càng được ơn trước mặt Chúa. Nguyện xin nếp sống đạo, những lời cầu nguyện, cầu thay của con được đẹp ý Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

45 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page