top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-29 Chúa lập chức vụ thầy tế lễ


 

Câu gốc: “Trong vòng dân Ít-ra-ên, ngươi hãy chọn A-rôn, anh ngươi, cùng các con trai người, là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, và Y-tha-ma, lập lên làm chức tế lễ trước mặt Ta” (câu 1).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa lập chức vụ thầy tế lễ như thế nào? Làm chức tế lễ trước mặt Chúa là gì? Lễ phục của thầy tế lễ phải được làm như thế nào, điều này có ý nghĩa gì? Bạn làm gì để xứng đáng với chức tế lễ nhà vua Chúa ban?


Các thầy tế lễ được Chúa chọn trong chi phái Lê-vi, Ngài gọi tên từng người: Ông A-rôn và các con trai là các ông Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, và Y-tha-ma (câu 1). Việc lập lại cụm từ “làm chức tế lễ trước mặt Ta” ba lần (câu 1, 3, 4) trong năm câu Kinh Thánh nhằm nhấn mạnh chức vụ thầy tế lễ rất quan trọng trước mặt Chúa và đời sống tâm linh của dân Chúa. Các thầy tế lễ đại diện dân chúng đứng trước mặt Chúa, thực hiện các nghi thức dâng của lễ hằng ngày, lễ chuộc tội, tạ ơn cùng các của lễ khác cho cá nhân hay cả dân chúng mà Chúa quy định. Họ chăm sóc đền tạm của Chúa, quét dọn, giữ cho đèn cháy suốt đêm (Xuất Ê-díp-tô Ký 27:21). Họ dạy dỗ dân chúng thờ phượng Chúa, đọc luật pháp của Chúa (Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:9-13), khiêng Hòm Giao Ước khi dân chúng di dời chỗ đóng trại (Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:9, 25).


Đức Chúa Trời ưu ái và quý trọng chức vụ tế lễ của ông A-rôn và các con trai ông qua việc cho họ được vinh dự trong bộ lễ phục thánh trang trọng (câu 2). Lễ phục của ông A-rôn gồm bảng đeo ngực, ê-phót, áo dài, áo lá trong có thêu, mũ và đai, được những người thợ giỏi có sự thông sáng và bàn tay khéo léo Chúa ban may kết bằng các chất liệu là vàng, đá quý, kim tuyến, chỉ màu tím, đỏ điều, đỏ sặm trên nền vải gai mịn như chất liệu làm các vật thánh trong đền tạm.


Ngày nay, chúng ta không còn phải dâng lên những của lễ hằng ngày và của lễ chuộc tội hằng năm nữa, bởi chính Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã dâng chính mạng Ngài chuộc tội thế gian một lần đủ cả (Hê-bơ-rơ 8:1-12). Chúa kêu gọi những người dâng trọn cuộc đời làm mục sư, truyền đạo để rao giảng về sự cứu chuộc, dạy cho con dân Chúa cầu nguyện, học Lời Chúa và làm theo Lời Chúa để ai nấy mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn. Chúa cũng đã chọn tất cả con dân Ngài làm thầy tế lễ để đến gần Chúa và làm nhân chứng cho Ngài giữa thế gian, “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (I Phi-e-rơ 2:9). Chúa Giê-xu cũng xác nhận rằng Cha Ngài sẽ tôn quý những ai đáp lời kêu gọi và phụng sự Ngài (Giăng 12:26).


Bạn có biết mình cũng là thầy tế lễ nhà vua không?


Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã ban cho con ơn cứu chuộc và gọi con làm thầy tế lễ của nhà vua! Cầu xin Chúa giúp con sống xứng đáng với vị trí thầy tế lễ, làm tốt vai trò của người trung gian đưa dẫn nhiều người chưa biết Chúa đến với Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page