top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-3 Được trang bị để kế vị


 

Câu gốc: “Giô-suê, con trai của Nun, được đầy dẫy thần khôn ngoan, vì Môi-se đã đặt tay mình trên người” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:9a).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời phán gì với ông Giô-suê? Ông đã được chuẩn bị trước ra sao trước khi bước vào vị trí lãnh đạo? Chúa cũng hứa với ông điều gì? Lời hứa ấy quan trọng thế nào đối với ông Giô-suê là người kế vị? Bạn đang chuẩn bị người tiếp nối công việc Chúa như thế nào?


Sau khi vị lãnh đạo vĩ đại của người Ít-ra-ên qua đời trước khi họ được đặt chân vào Đất Hứa, Đức Chúa Trời kêu gọi ông Giô-suê đứng lên lãnh đạo dân Chúa. Ông Giô-suê được xem là người phụ tá đắc lực cho ông Môi-se trong suốt thời gian trong đồng vắng (câu 1). Ngay từ đầu, Đức Chúa Trời đã báo trước cho ông Môi-se biết là ông sẽ không được vào đất Ca-na-an, nhưng chính ông Giô-suê sẽ dẫn dân Chúa vào. Ngài cũng bảo ông Môi-se phải khích lệ và huấn luyện ông Giô-suê (Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:7-8). Kinh Thánh cũng cho biết ông Giô-suê “được đầy dẫy thần khôn ngoan vì Môi-se đã đặt tay trên ông” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:9a). Điều này cho thấy ông Môi-se đã thật sự xem ông Giô-suê là người kế vị cho mình. Cho nên, ông Môi-se đã hết lòng đào tạo và truyền đạt kinh nghiệm lãnh đạo dân tộc lại cho ông Giô-suê trước khi ông qua đời. Và đó có thể là yếu tố giúp người Ít-ra-ên vâng lời ông Giô-suê như họ từng vâng lời ông Môi-se (Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:9b; Giô-suê 1:16-17).


Đức Chúa Trời có những lời hứa rất quan trọng và đầy khích lệ cho chức vụ kế nhiệm của ông Giô-suê: Ngài sẽ ban cho dân tộc ông tất cả vùng đất nào mà chân ông đạp đến; Ngài sẽ luôn ở với ông; Ngài sẽ không lìa bỏ ông; sẽ không ai đứng nổi trước mặt ông (câu 3-5). Những lời hứa này ban thêm sức mạnh và lòng tin cậy cho ông Giô-suê khi phải đảm trách chức vụ quá to lớn là dẫn người Ít-ra-ên tiến vào Đất Hứa, chẳng những đối diện với những kẻ thù hùng mạnh mà còn là một trách nhiệm cao quý đã được hứa ban hơn 500 năm về trước cho tổ phụ Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 12). Trong suốt hành trình 40 năm, chắc hẳn ông Giô-suê đã chứng kiến Chúa đã ở cùng ông Môi-se và dân Chúa thế nào. Cho nên, lời hứa “Ta sẽ ở với con như Ta đã ở với Môi-se” là một trong những lời hứa rất cần thiết và quan trọng đối với ông Giô-suê trong vai trò người kế vị. Nhiều lần sau đó Chúa cũng động viên ông “hãy mạnh dạn và can đảm” (câu 6, 7, 9 BTTHĐ). Chính những lời này là động lực mạnh mẽ giúp cho chức vụ ông Giô-suê. Ông đã mạnh dạn và can đảm đứng lên lãnh đạo người Ít-ra-ên vượt sông Giô-đanh và tiến vào chiếm Đất Hứa.


Ông Giô-suê đã được chuẩn bị tốt để nối tiếp chức vụ lãnh đạo dân tộc. Một người kế vị có thể làm tốt công tác của người đi trước là người cần phải được chuẩn bị từ trước và được huấn luyện đầy đủ để bước vào vị trí thay thế.


Hội Thánh bạn có chuẩn bị những người tiếp nối cho các mục vụ trong Hội Thánh không?


Lạy Chúa, xin nhắc nhở từng vị lãnh đạo và mỗi Hội Thánh cần phải chuẩn bị và huấn luyện cho những người kế vị nối tiếp để dẫn dắt Hội Thánh Chúa.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

37 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page