top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-30 Ăn ở cách xứng đáng


 

Câu gốc: “Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em, như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi, và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là Đấng gọi anh em đến Nước Ngài và sự vinh hiển Ngài” (câu 11-12).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô và các bạn ông thực hiện công tác rao giảng Phúc Âm với tâm tình như thế nào? Sứ đồ Phao-lô mong muốn điều gì nơi các tín hữu Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca? Bạn sống thế nào với ơn Chúa ban cho?


Khi chăm sóc các tín hữu Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca, Sứ đồ Phao-lô và các ông Si-la, Ti-mô-thê luôn phục vụ với tâm tình giống như khi họ đến những nơi khác: Dốc lòng rao truyền Tin Lành để mọi người nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ và tin nhận Ngài. Ngoài ra các ông luôn làm việc để tự nuôi sống chứ không hề đòi hỏi bất cứ quyền lực hay lợi lộc nào từ công tác thuộc linh thiêng liêng này (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:6, 9). Trong khi thực hiện công tác, Sứ đồ Phao-lô hết sức siêng năng, chẳng ngại khó nhọc “…làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết.” Cách phục vụ và ăn ở của Sứ đồ Phao-lô và các bạn cộng sự của ông được các tín hữu tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca ghi nhận và làm chứng tốt. Không những vậy, chính “Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin, thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được” (câu 10).


Sứ đồ Phao-lô và các bạn ông sẵn sàng chịu mọi khó nhọc, yêu thương mọi người như cha đối với con, hết lòng khích lệ, an ủi, và khuyên nài với mong muốn những người con thuộc linh của mình tại Tê-sa-lô-ni-ca “…ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là Đấng gọi anh em đến Nước Ngài và sự vinh hiển Ngài” (câu 12). Ông nhấn mạnh Đức Chúa Trời là Đấng đã kêu gọi anh em vào Vương Quốc vinh quang của Ngài, đây là đặc ân lớn lao Chúa dành cho con dân Ngài. Nhưng đặc ân luôn đi kèm với trách nhiệm. Vì thế ông khuyên mọi người hãy sống xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng ban đặc ân cho mình. Nếu không, thay vì nhận được vinh quang thì sẽ nhận lấy hình phạt.


Điều cưu mang của Sứ đồ Phao-lô chắc chắn cũng là trăn trở của mỗi chúng ta là những người đang thực thi công tác rao truyền Phúc Âm. Còn gì vui mừng hơn khi nhìn thấy những người đã đặt lòng tin nơi Đức Chúa Giê-xu có đời sống được đổi mới mỗi ngày, xứng đáng với ơn Đức Chúa Trời kêu gọi đến Nước Ngài và vinh quang Ngài. Và điều quan trọng cho mỗi chúng ta ở đây là chúng ta phải nhận được lời chứng tốt từ Đức Chúa Trời và những người chung quanh rằng chúng ta đang nêu gương sống xứng đáng với Chúa, gương trưởng thành trong đời sống tâm linh, để qua đó người đi sau sẽ nhìn thấy và bước theo.


Nếp sống bạn có điều nào chưa xứng đáng với ơn Đức Chúa Trời không? Bạn có quyết định gì?


Lạy Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi con đến Nước Ngài và vinh quang Ngài, xin giúp con luôn sống xứng đáng với ơn Ngài dành cho con, và xin dùng con để khích lệ người khác sống xứng đáng cho Chúa.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

27 views

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page