top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-4 Tìm người ủy thác

Updated: Nov 4, 2020


 

Câu gốc: “Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác” (câu 2).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên Mục sư trẻ Ti-mô-thê điều gì? Đặc điểm của người được ủy thác phải như thế nào? Hội Thánh Chúa ngày nay thực hiện việc tìm người ủy thác ra sao?


Sứ đồ Phao-lô viết thư này cho ông Ti-mô-thê đang làm mục sư tại Hội Thánh Ê-phê-sô và là khi Sứ đồ Phao-lô biết mình sắp qua đời. Tâm huyết của Sứ đồ Phao-lô là tìm người nối tiếp chức vụ của mình, đồng thời ông cũng muốn ông Ti-mô-thê phải nghĩ đến việc tìm người để đào tạo và ủy thác công việc. Đây cũng là lời khuyên cho tất cả con dân Chúa ngày nay, đặc biệt những người lãnh đạo Cơ Đốc. Nếu Hội Thánh Chúa thực hành lời khuyên này thì công việc Chúa sẽ được phát triển mạnh mẽ hơn vì luôn có nhiều người được đào tạo, được ủy thác để nối tiếp công tác của người đi trước. Như thế, Hội Thánh sẽ không bị cạn kiệt nguồn nhân lực, con dân Chúa sẽ có cơ hội phục vụ Chúa và thân thể Đấng Christ sẽ được tăng trưởng.


Tuy nhiên, tại đây Sứ đồ Phao-lô khuyên ông Ti-mô-thê trước hết hãy nhờ ân sủng Chúa mà làm cho mình mạnh mẽ (câu 1). Điều này có nghĩa là ông phải hết lòng tin cậy Chúa Cứu Thế Giê-xu và nhờ quyền năng Ngài mà phục vụ Chúa. Hết thảy chúng đều được cứu nhờ ân sủng và bởi đức tin, nên không thể dựa vào sức riêng mà sống và phục vụ Chúa được. Vì thế, trong chức vụ của ông Ti-mô-thê phải luôn biết cậy nhờ ân sủng của Chúa Giê-xu làm cho mình mạnh mẽ và vững vàng để dẫn dắt người khác.


Khi đã mạnh mẽ, chúng ta phải nghĩ đến việc tìm người ủy thác để huấn luyện. Sứ đồ Phao-lô nhắc ông Ti-mô-thê về những đặc điểm cần thiết của người được lựa chọn để ủy thác đó phải là người “đáng tin cậy và có khả năng dạy dỗ” (câu 2 BTTHĐ). Vì người đó sẽ tiếp nối chức vụ và công tác quan trọng mà ông Ti-mô-thê đang đảm trách. Khi chọn một người để mình giao phó công việc thì điều đầu tiên chắc chắn phải là sự tin cậy. Chúng ta không thể ủy thác công việc cho một người không đáng tin cậy. Người đó phải có lòng trung thành và cũng sẵn sàng học hỏi. Đặc điểm thứ hai là “có tài dạy dỗ kẻ khác” vì người đó cũng cần phải nghĩ đến và tìm kiếm người nối tiếp để truyền đạt và dạy dỗ lại cho thế hệ sau mình.


Việc tìm người ủy thác là rất quan trọng trong công trường thuộc linh vì Hội Thánh Chúa luôn cần người tiếp nối. Cho nên, người lãnh đạo trong Hội Thánh, ban ngành, mục vụ phải đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện, truyền đạt, và ủy thác công việc. Công tác môn đệ hóa là nguyên tắc mà Chúa Giê-xu đã thiết lập ngay từ đầu. Mỗi Cơ Đốc nhân phải được trang bị kỹ càng để đào tạo người tiếp nối.


Bạn và Hội Thánh bạn có đang thực hiện tốt công việc môn đệ hóa và tìm người ủy thác không?


Lạy Chúa, xin nhắc nhở con và Hội Thánh con biết quan tâm đến việc tìm người ủy thác và đào tạo người nối tiếp công việc Chúa trong Hội Thánh.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page