top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-7 Đào ngũ


 

Câu gốc: “Phao-lô với đồng bạn mình xuống thuyền tại Ba-phô, sang thành Bẹt-giê trong xứ Bam-phi-ly. Nhưng Giăng lìa hai người, trở về thành Giê-ru-sa-lem” (câu 13).


Câu hỏi suy ngẫm: Đoàn truyền giáo của Sứ đồ Phao-lô đối diện với những hoàn cảnh nào (câu 4-12; Ga-la-ti 4:13-15)? Ông Giăng Mác đã phản ứng thế nào trước hoàn cảnh này? Điều này dẫn đến hậu quả nào (Công-vụ Các Sứ-đồ 15:37-39)? Bạn học được bài học gì khi phục vụ Chúa?


Trong hành trình truyền giáo thứ nhất, Sứ đồ Phao-lô cùng các cộng sự đã nhìn thấy quyền năng diệu kỳ của Chúa nhưng cũng không thiếu những sự chống đối của quyền lực tối tăm. Hơn thế nữa, Sứ đồ Phao-lô cũng đang bị bệnh (Ga-la-ti 4:13-15). Và ở giữa cuộc hành trình “Giăng lìa hai người, trở về thành Giê-ru-sa-lem” (câu 13b). Qua sự xung đột giữa Sứ đồ Phao-lô và ông Ba-na-ba sau đó, chúng ta đoán biết ông Giăng Mác đã sợ hãi, nản lòng và bỏ rơi đoàn truyền giáo khi đối diện với những hoàn cảnh khó khăn và đầy áp lực. Ông đã không trở về An-ti-ốt, nơi ông từng phục vụ Chúa, mà về Giê-ru-sa-lem là nhà của mẹ ông. Ông Giăng Mác đã từ bỏ chức vụ và sự kêu gọi của Chúa.


Đây là bài học quan trọng cho mỗi chúng ta. Nhiều người nghĩ rằng khi phục vụ Chúa thì sẽ nhận được phước thuộc thể, được tôn trọng, và mọi sự đều suôn sẻ. Nhưng Kinh Thánh dạy con đường theo Chúa Giê-xu là con đường thập giá, con đường chịu khổ. Chúa Giê-xu đã dùng hình ảnh của một thợ xây tháp phải dự tính trước phí tổn, và một vị vua phải tính số lượng binh lính trước khi ra trận để nói về việc mỗi người cần biết giá phải trả khi theo Chúa (Lu-ca 14:28-33). Nếu không sẵn sàng chịu khổ, chúng ta chắc chắn sẽ bỏ cuộc khi đối diện với sự bức hại, gièm pha, vu khống, hay bệnh tật, đau đớn.


Khi Sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba trở về Giê-ru-sa-lem để báo cáo về sự thành công của đoàn truyền giáo (Công-vụ Các Sứ-đồ 15:3-4), cũng là lúc ông Giăng Mác cảm thấy hối tiếc vì sự đào ngũ của mình. Có lẽ chính điều đó đã khiến ông quay lại với đoàn truyền giáo của Sứ đồ Phao-lô và ông Ba-na-ba lần thứ hai. Tuy nhiên, Công-vụ Các Sứ-đồ 15:35-41 cho biết trước đó do sự đào ngũ của ông Giăng Mác đã phân rẽ hai nhà truyền giáo vĩ đại là Sứ đồ Phao-lô và ông Ba-na-ba. Sứ đồ Phao-lô đã cùng với ông Si-la đến Sy-ri và Si-li-si truyền giáo, còn ông Ba-na-ba đem theo ông Giăng Mác đến Chíp-rơ.


Trong suốt 10 năm kế tiếp, ông Giăng Mác không được Kinh Thánh đề cập nữa, nhưng đây không phải là dấu chấm hết cho người thanh niên này, vì “Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng” (Giăng 13:1), vì ân sủng của Đức Chúa Trời là dư dật, và vì “sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối” (II Cô-rinh-tô 12:9). Ha-lê-lu-gia! Cảm tạ Chúa!


Bạn có nhìn biết ân sủng lạ lùng và dư dật của Chúa trên đời sống bạn không?


Tạ ơn Chúa vì nhiều lần Ngài đã nâng con lên sau những lúc con ngã lòng, thất bại. Ngài đã lấy ánh mắt yêu thương mà nhìn con, tha thứ và phục hồi con sau những ngu dại của con. Ân sủng của Chúa thật lạ lùng trên con. Tạ ơn Chúa vô cùng.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

27 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page