top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-8 Lời cha dạy con


 

Câu gốc: “Khá nhận sự khuyên dạy ta, chớ lãnh tiền bạc, thà lãnh sự tri thức hơn là vàng chọn lựa; Vì sự khôn ngoan có giá hơn châu ngọc, và các vật mình ưa thích hơn hết chẳng sánh bằng nó đặng” (câu 10-11).

Câu hỏi suy ngẫm: Những lời Vua Sa-lô-môn dạy con là những lời như thế nào? Nhiều phụ huynh đã thất bại trong việc dạy con cháu như thế nào? Điều quan trọng nhất bạn phải dạy con cháu là điều gì?


Qua phân đoạn Kinh Thánh ngắn ngủi này (câu 6-12), chúng ta suy nghĩ về lời dạy của Vua Sa-lô-môn, người được Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan không ai bằng. Những lời ông dạy con là những lời tốt lành, ngay thẳng (câu 6), chân thật (câu 7), xứng hiệp với công bình (câu 8), trình bày rõ ràng, ngay thẳng (câu 9). Những lời ông dạy con phải tránh xa, không vi phạm, đó là “ghét sự gian ác” (câu 7), “chẳng có điều chi cong vạy hoặc gian tà” (câu 8). Vì những lời ông dạy có giá trị như vậy, nên ông khuyên con “hãy nghe” (câu 6), “khá nhận” lời dạy ấy, để con có quyết định chọn lựa đúng đắn trong cuộc sống. Giữa tiền bạc và sự khôn ngoan, con phải chọn sự khôn ngoan, vì sự khôn ngoan quý hơn tiền bạc, vàng vòng, châu ngọc, và các vật con ưa thích (câu 10-11).


Ngày nay có nhiều phụ huynh đã thất bại trong việc dạy dỗ con cháu. Có những phụ huynh vì quá nuông chiều con cháu nên đã cố gắng chu cấp cho chúng cuộc sống sang giàu, thỏa mãn những nhu cầu vật chất theo sự đòi hỏi của chúng, để rồi các “cô chiêu, cậu ấm” ấy sa vào cuộc sống ăn chơi trụy lạc. Một số phụ huynh khác vì muốn có đời sống vật chất dư dật nên đã dạy con kiếm tiền một cách mù quáng. Vì họ quan niệm “Đồng tiền là sức mạnh vạn năng”, nên dạy con tìm mọi cách để kiếm tiền và xem nhẹ giá trị của đạo đức, lương tâm, để rồi vì tiền của mà các con cháu đã sa vào con đường tội lỗi.


Như vậy, phụ huynh cần phải dạy con cháu điều gì và đâu mới là quan trọng nhất? Chúng ta cần dạy nhiều điều, nhưng điều quan trọng nhất phải dạy con cháu là “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức” (Châm-ngôn 1:7a). Chúng ta cần dạy con cháu sống theo tiêu chuẩn của Chúa: công chính, ngay thẳng, yêu thương. Chúng ta cũng phải lưu ý đến cách dạy dỗ: phải rõ ràng, mềm mại, yêu thương. Hãy dạy con cháu nhớ Lời Chúa Giê-xu: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư?” (Mác 8:36-37). Ước mong Cơ Đốc nhân biết chọn cho mình, cho con cháu mình vâng theo Lời Chúa hơn là chọn lấy của cải vật chất, sự ưa thích của thế gian, để qua đó mỗi chúng ta sẽ nhận được phước hạnh, bình an trong cuộc sống, và vui hưởng sự sống đời đời trong Nước Chúa.


Bạn đã dạy con những điều gì quan trọng nhất và cách bạn dạy những điều ấy ra sao?


Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban cho con sự khôn ngoan của Ngài. Xin Chúa cho con biết dạy con cháu chọn lựa những điều quan trọng nhất theo Lời Chúa và giúp con có sự mềm mỏng, kiên nhẫn trong việc dạy con cháu.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

43 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page