top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-9 Kết quả


 

Câu gốc: “Chỉ có một mình Lu-ca ở với ta. Hãy đem Mác đến với con, vì người thật có ích cho ta về sự hầu việc lắm” (II Ti-mô-thê 4:11).


Câu hỏi suy ngẫm: Những lời trong các thư tín cho biết gì về ông Giăng Mác và Sứ đồ Phao-lô? Ngoài ra, Chúa còn dùng ông Giăng Mác trong một công việc đặc biệt nào? Bạn được khích lệ thế nào qua đời sống ông Giăng Mác?


Đối với nhiều người xem chừng như tương lai phục vụ Chúa của chàng thanh niên đào ngũ Giăng Mác đã đóng lại. Và đúng vậy, mười năm kế tiếp của ông Giăng Mác không được nhắc đến nữa. Tuy nhiên, nếu mọi việc chấm dứt tại đây thì đó sẽ là một bài học cay đắng và đầy thất vọng cho những người trẻ muốn phục vụ Chúa. Thế nhưng mười năm sau, khi Sứ đồ Phao-lô bị tù tại La Mã, tên của ông Giăng Mác đã được nhắc đến trong thư Cô-lô-se. Và trong thư Phi-lê-môn, Sứ đồ Phao-lô lại một lần nữa nhắc đến ông như “bạn cùng làm việc” với mình (Phi-lê-môn 24). Khi Sứ đồ Phao-lô bị tù lần hai tại La Mã, ông đã yêu cầu ông Ti-mô-thê đem ông Giăng Mác đến với mình vì “người thật có ích cho ta về sự hầu việc lắm” (II Ti-mô-thê 4:11b). Đã có một sự phục hồi kỳ diệu trên cuộc đời của ông Giăng Mác. Từ một người đào ngũ, ông đã trở thành bạn cùng làm việc với Sứ đồ Phao-lô, ngay cả khi nhiều người khác đã lui đi. Từ một người mà Sứ đồ Phao-lô không muốn hợp tác, giờ đây đã trở nên một người ích lợi cho ông.


Tại đây, chúng ta nhìn thấy một sự thay đổi diệu kỳ nơi ông Giăng Mác và cả chính Sứ đồ Phao-lô. Là người chứng kiến sự đào ngũ của chàng trai trẻ, là người chẳng thà không hợp tác với người bạn đồng lao Ba-na-ba chứ không thể chấp nhận chung đường với ông Giăng Mác, nhưng nay Sứ đồ Phao-lô nhìn nhận sự thay đổi nơi người thanh niên này. Việc một vị sứ đồ cao trọng lên tiếng thừa nhận mình cần sự giúp đỡ từ một người đã từng từ bỏ mình là một việc vô cùng khó khăn. Cả ông Giăng Mác và Sứ đồ Phao-lô đều đã bày tỏ bông trái yêu thương, khiêm nhường của Thánh Linh trong đời sống hai người. Vượt trên mọi suy tưởng, Chúa không chỉ tha thứ và phục hồi cho ông Giăng Mác, nhưng Ngài còn dùng ông để viết sách Phúc Âm Mác là một sách truyền giáo. Có thể ông Mác chưa từng giảng một bài giảng nào, có thể ông đã từng là một người thất bại, tội lỗi, hèn nhát nhưng Đức Chúa Trời đã dùng ông trở nên một nhà truyền giảng Phúc Âm hiệu quả.


Chúng ta đã từng đánh mất biết bao người trẻ chỉ vì không chịu xóa bỏ những lỗi lầm của họ khi họ đã thay đổi, chỉ vì không dám nhìn nhận chính mình cũng đã sai lầm khi nhận định về những thất bại của họ, và chỉ vì không tin quyền năng của Thánh Linh có thể biến đổi một người.


Bạn có từng kinh nghiệm quyền năng Thánh Linh biến đổi một người nào chưa?


Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa về ân sủng lạ lùng của Ngài trên ông Mác và trên cuộc đời của chính con. Xin dùng cuộc đời con để nói cho người khác về tình yêu, sự tha thứ, và ân sủng bao la của Ngài.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

34 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page