top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-01 Chuyển giao quyền lãnh đạo

Updated: Dec 2, 2023


 

Câu gốc: “Lạy Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của thần linh mọi xác thịt, xin Ngài lập trên hội chúng một người để vào ra trước mặt chúng nó, khiến chúng nó ra vào, hầu cho hội chúng của Đức Giê-hô-va chớ như con chiên không người chăn” (câu 16-17).


Câu hỏi suy ngẫm: Để có người tiếp nối công việc Chúa, ông Môi-se đã làm gì khi sắp về cùng tổ phụ? Chúa đã chọn ai và ông Môi-se làm gì với người kế tiếp? Hội Thánh cần làm gì để chuyển giao quyền lãnh đạo cho thế hệ tiếp theo đúng ý Chúa?


Với cương vị lãnh đạo Ít-ra-ên suốt 40 năm, ông Môi-se biết đến lúc mình sắp về với Chúa, cần phải chuyển giao quyền lãnh đạo cho người khác. Ông đã cầu xin Đức Chúa Trời ban một người lãnh đạo thuộc linh cho dân Chúa, vì họ là chiên và bầy chiên cần có người chăn (câu 17; Xa-cha-ri 10:2). Chúa đáp ứng lời thỉnh cầu của ông bằng cách xác định ông Giô-suê, “người có Thần cảm động,” sẽ là người kế vị xứng đáng nhất. Ngài chỉ thị ông Môi-se thực hiện nghi thức chuyển giao quyền lãnh đạo cho ông Giô-suê. Trước hết, ông cần “đặt tay” trên ông Giô-suê. Sau đó, dẫn ông Giô-suê ra mắt Thầy Tế lễ Ê-lê-a-sa và cả hội chúng Ít-ra-ên. Ông Môi-se đã làm y những Lời Chúa phán bảo.


Không có gì ngạc nhiên khi ông Giô-suê được Đức Chúa Trời chọn tiếp nối ông Môi-se, vì ông Giô-suê đã cộng tác chặt chẽ với ông Môi-se kể từ khi người Ít-ra-ên rời Ai Cập. Ông được giao lãnh đạo quân đội Ít-ra-ên đánh bại người A-ma-léc (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-16). Là một trong mười hai người do thám, ông Giô-suê cùng với ông Ca-lép đã động viên dân chúng vào chiếm xứ (Dân-số Ký 14:6-9). Ông được đầy dẫy Đức Thánh Linh (câu 18; Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:9). Về mọi mặt, ông là người kế nhiệm hoàn hảo thay cho ông Môi-se. Sau khi đặt tay và ban cho ông Giô-suê thẩm quyền Đức Chúa Trời đã ban cho ông, những tuần sau đó, ông Môi-se dần dần giao cho ông Giô-suê nhiều trách nhiệm hơn để dân chúng học cách tôn trọng và vâng lời ông trong vai trò là người lãnh đạo được Đức Chúa Trời chọn.


Để có người tiếp nối công việc Chúa, ông Môi-se trước hết đã cầu nguyện vì ông ý thức rằng lãnh đạo thuộc linh là người Chúa chọn chứ không phải ông chọn theo ý mình. Sai lầm của chúng ta là chọn người theo cảm tính, chọn người hợp ý chúng ta, hoặc chọn người biết chiều theo ý mình. Tiếp theo, ông Môi-se sẵn sàng chuyển giao quyền lãnh đạo để ông Giô-suê tiếp nối công việc chứ không ôm giữ quyền lãnh đạo gây khó khăn cho ông Giô-suê khi nhận lãnh công việc Chúa. Ngày nay, một trong những trách nhiệm quan trọng của các nhà lãnh đạo Cơ Đốc là phải bảo đảm rằng thế hệ tiếp theo được trang bị để tiếp tục công việc (II Ti-mô-thê 2:2). Hội Thánh địa phương phải hết lòng cầu nguyện, có kế hoạch đào tạo những người lãnh đạo mới và sẵn sàng chuyển giao quyền lãnh đạo cho thế hệ tiếp theo.


Hội Thánh Chúa ngày nay có chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền lãnh đạo theo ý Chúa không?


Lạy Chúa, xin nhắc nhở con và những người lãnh đạo trong Hội Thánh biết cầu nguyện cho việc tìm người tiếp nối chức vụ và sẵn sàng chuyển giao quyền lãnh đạo cho người kế tiếp theo ý Chúa chọn.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page