top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-01 Sứ mệnh thiết yếu


Mác 1:32-39

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Ngài phán: Chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để Ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì ấy là cốt tại việc đó mà Ta đã đến” (câu 38).


Câu hỏi suy ngẫm: Dân chúng tìm đến Chúa Giê-xu để làm gì? Vì sao sáng sớm hôm sau các môn đệ đi tìm Chúa? Ngài trả lời họ thế nào? Câu trả lời này cho biết sứ mệnh thiết yếu của Chúa Giê-xu là gì? Bạn noi gương Chúa Giê-xu ra sao?


Người Do Thái trải qua thời kỳ khô hạn thuộc linh trong 400 năm Đức Chúa Trời yên lặng. Các lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ thi hành chức vụ thiếu sức sống và quyền năng của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giê-xu bước vào chức vụ công khai, Ngài đã đem đến một luồng gió mới làm tươi tỉnh tâm linh những người nghe Ngài vì “Ngài dạy như có quyền phép, chớ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu” (Mác 1:22). Từ câu 23-31 ghi lại một ngày Sa-bát bận rộn của Chúa. Ngài giảng dạy tại nhà hội, đuổi tà ma ra khỏi một người, và chữa lành bệnh cho bà gia ông Phi-e-rơ. Ngày Sa-bát theo luật định là ngày không được làm một việc gì hết, do đó dân chúng phải chờ “đến chiều, mặt trời đã lặn,” tức hết ngày Sa-bát, thì “cả thành nhóm lại trước cửa” và đem người bệnh đến với Chúa Giê-xu. Sự đau khổ của dân chúng khiến Chúa Giê-xu thương xót, Ngài chữa lành những bệnh tật và đuổi quỷ cho họ.


Sáng sớm hôm sau, Chúa Giê-xu dậy sớm để tương giao với Cha. Các môn đệ đã tìm đến và thưa rằng: “Hết thảy đương tìm Thầy” (câu 37). “Hết thảy” là ai? Là những người ở tại thành phố Ca-bê-na-um tìm Chúa Giê-xu để mong được chữa lành. Các môn đệ muốn Chúa Giê-xu quay về nhà ông Phi-e-rơ tiếp tục chữa bệnh, đuổi quỷ, và tiếng tăm của Ngài sẽ vang xa, nhiều người từ vùng khác sẽ tiếp tục kéo đến tìm sự cứu giúp từ nơi Ngài, chắc chắn Ngài sẽ càng nổi tiếng hơn. Nói cách khác, những người này nhìn thấy Chúa Giê-xu như người đáp ứng nhu cầu thuộc thể của họ. Thế nhưng Chúa Giê-xu đã trả lời: “Chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để Ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì ấy là cốt tại việc đó mà Ta đã đến” (câu 38). Chúa yêu thương đoàn dân và thấy sự đau đớn về thể chất của họ, nhưng Ngài cũng biết rõ mục đích Ngài đến thế gian và chương trình của Đức Chúa Cha là gì. Chúa Giê-xu nhập thể không phải để chữa bệnh hay để được nổi tiếng, Ngài đến để rao truyền Phúc Âm, giảng về Nước Đức Chúa Trời, và thực thi chương trình cứu rỗi của Cha giao phó.


Noi gương Chúa Giê-xu, mỗi chúng ta cần nhìn lại và tự hỏi rằng sứ mệnh thiết yếu nhất của tôi, của gia đình, và Hội Thánh hiện nay là gì? Có thể chúng ta có nhiều việc phải thực hiện, có nhiều trách nhiệm phải hoàn thành nhưng điều quan trọng hơn hết là đừng quên chúng ta được cứu để trở nên những chứng nhân rao truyền Phúc Âm.


Bạn có đặt sứ mệnh rao truyền Phúc Âm lên hàng đầu trong đời sống bạn không?


Lạy Chúa, giữa những bận rộn của cuộc sống, xin cho con luôn nhớ sứ mệnh Ngài giao phó cho con. Xin dùng con để đem Phúc Âm đến cho gia đình và những người quanh con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

28 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page