top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-02 Chọn người kế nhiệm


 

Câu gốc: “Ngươi sẽ xức dầu cho Ê-li-sê, con trai Sa-phát, ở A-bên-Mê-hô-la, làm tiên tri thế cho ngươi” (câu 16b).


Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-li đã làm gì sau khi Đức Chúa Trời chọn ông Ê-li-sê làm người kế nhiệm? Ông Ê-li-sê làm gì sau khi biết Chúa chọn mình tiếp nối Tiên tri Ê-li? Hội Thánh cần làm gì để có người tiếp nối sứ mệnh của Chúa?


Đức Giê-hô-va phán bảo Tiên tri Ê-li xức dầu cho ba nhân vật: ông Ha-xa-ên, ông Giê-hu, và ông Ê-li-sê (câu 15-16). Trong đó, ông Ê-li-sê sẽ được xức dầu làm tiên tri thế cho ông Ê-li để phục vụ người Ít-ra-ên ở vương quốc phía Bắc. Tiên tri Ê-li đi ra và thấy ông Ê-li-sê đang cày ruộng, là công việc mưu sinh thường ngày, ông ném chiếc áo choàng của mình cho ông Ê-li-sê (câu 19). Áo choàng là chiếc áo quan trọng và có giá trị nhất đối với một người trong thời đó. Trao chiếc áo choàng cho người khác hàm ý chọn người đó kế nhiệm cho mình. Sau này, khi Tiên tri Ê-li được Chúa cất lên, ông cũng để lại chiếc áo choàng cho ông Ê-li-sê (II Các Vua 2:11-14). Sau khi nhận được chiếc áo choàng, ông Ê-li-sê liền bỏ đôi bò và chạy theo Tiên tri Ê-li để xin phép được về hôn từ biệt cha mẹ rồi sẽ theo tiên tri (câu 20). Được tiên tri cho phép, ông Ê-li-sê vội chạy về nhà giết đôi bò và lấy cày làm củi để nấu thịt đãi mọi người bữa tiệc chia tay (câu 21). Đây là hành động dứt khoát từ bỏ nếp sống cùng nghề nghiệp cũ, sẵn sàng đáp ứng tiếng gọi và tận hiến cuộc đời đi theo Tiên tri Ê-li. Ông quyết tâm dành trọn thời gian, công sức và tâm huyết phục vụ thầy hầu được trang bị để tiếp nối công việc của thầy trong tương lai.


Câu chuyện về Tiên tri Ê-li và Tiên tri Ê-li-sê là câu chuyện rõ ràng nhất về vai trò của người tiền nhiệm đào tạo người kế nhiệm như thế nào. Trước hết và trên hết, người kế nhiệm phải là người Chúa chọn. Người tiền nhiệm cần phải vâng phục ý Chúa, chọn người thay thế đúng ý Chúa và dành thời gian để huấn luyện người kế nhiệm mình. Riêng ông Ê-li-sê, khi được Chúa chọn, ông quyết tâm đi theo phục vụ Tiên tri Ê-li để học hỏi mọi điều chuẩn bị cho chức vụ tiên tri của mình (II Các Vua 2:1-7). Chúng ta không biết thời gian ông Ê-li-sê theo học với Tiên tri Ê-li là bao lâu nhưng Kinh Thánh cho biết lúc nào ông Ê-li-sê cũng theo sát thầy mình để học hỏi, và nhờ vậy chính ông đã tận mắt chứng kiến cảnh thầy mình được cất lên (II Các Vua 2:9-12).


Hội Thánh Chúa ngày nay luôn cần có nhân lực phục vụ trong nhiều lãnh vực khác nhau, do đó cần lưu tâm thực hiện công tác chọn người kế nhiệm theo đúng ý Chúa. Trước hết cần phải có tầm nhìn xa, dâng lời cầu nguyện như ông Môi-se khi muốn tìm người kế nhiệm (Dân-số Ký 27:17). Tiếp theo cần phải huấn luyện, đào tạo người tiếp nối để người kế nhiệm chu toàn sứ mệnh Chúa giao.


Hội Thánh bạn có quan tâm đào tạo người tiếp nối trong các lãnh vực của Hội Thánh chưa?


Lạy Chúa, xin giúp Hội Thánh con có tầm nhìn xa để chuẩn bị, chọn lựa, và đào tạo người kế nhiệm nhằm gánh vác nhiều công việc có cần cho Hội Thánh trong tương lai.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page