top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-02 Kết quả của sự dâng hiến


 

Câu gốc: “Vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật, Và những thùng của con sẽ tràn rượu mới” (câu 10).


Câu hỏi suy ngẫm: Việc dùng tiền bạc của cải để tôn vinh Đức Giê-hô-va đem đến kết quả gì? Điều này khích lệ bạn thế nào?


Ma-la-chi 3:10 dạy hãy dâng hiến, Chúa sẽ mở các cửa sổ trên trời đổ phước xuống đến nỗi không chỗ chứa. Và Châm-ngôn 3:10 nói rằng kết quả của việc dâng hiến là sự giàu có dư dật Chúa ban cho. Như vậy có phải khi chúng ta dâng hiến, Chúa sẽ cho chúng ta giàu có hơn không?


Trên một phương diện thì câu trả lời là KHÔNG, vì như vậy Chúa không hề được tôn vinh mà Ngài đang bị chúng ta lợi dụng. Câu 9 nói rõ dâng hiến là để “tôn vinh Đức Giê-hô-va.” Nhưng trên một phương diện khác thì câu trả lời là CÓ. Khi chúng ta dâng hiến, Chúa có thể ban cho chúng ta nhiều hơn, không phải để được giàu hơn nhưng để chúng ta tiếp tục sử dụng của cải tiền bạc tôn vinh Ngài hơn. Hãy trở lại với ẩn dụ Chúa kể trong Lu-ca 19:12-27, một quý tộc đi xa và giao cho mười đầy tớ mỗi người một nén bạc. Người làm lợi ra mười nén bạc được ban cho mười thành và thêm một nén bạc của người không làm lợi cho chủ. Chủ ban thêm cho người đầy tớ này để làm gì? Để người đó tiếp tục làm lợi ra cho chủ. Người sử dụng tốt những gì mình có sẽ có nhiều hơn để sử dụng tốt hơn.


Trong thực tế có nhiều người kính sợ Chúa và vâng phục Ngài, trung tín dâng hiến nhưng lại sống trong hoàn cảnh nghèo khó. Vậy câu Châm-ngôn này đúng không? Có hai điều chúng ta cần lưu ý: Thứ nhất, lời hứa ban cho không phải luôn luôn được thực hiện ngay lập tức trong một thế giới sa ngã. Trong ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, nhiều khi chúng ta phải rèn tập chịu khổ trong đời này và nhận được phần thưởng trong đời sau (Châm-ngôn 3:11-12). Hãy nhớ hiện tại không phải là cuộc sống tốt nhất của chúng ta nhưng là trong cõi đời đời. Cho dù có sống bao lâu trên đất, giàu có hay khỏe mạnh thế nào, thì đây vẫn không phải là cuộc sống tốt nhất được Chúa hứa ban cho chúng ta. Thứ hai, không ai trong chúng ta là những người con giữ trọn giao ước với Chúa, do đó những gì Chúa ban cho chúng ta đã là ân sủng quá lớn! Chúng ta thường thất hứa, phạm tội…, nhưng vì Chúa yêu chúng ta và muốn chuẩn bị cho chúng ta những phước hạnh to lớn nên Ngài đem chúng ta vào hoàn cảnh khó khăn và thử thách để sửa dạy chúng ta. Hãy luôn sống trong tinh thần của Ha-ba-cúc 3:17-18: “Vì dù cây vả sẽ không nứt lộc nữa, và sẽ không có trái trên những cây nho; cây ô-li-ve không sinh sản, và chẳng có ruộng nào sinh ra đồ ăn; bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, và không có bầy bò trong chuồng nữa. Dù vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.”


Bạn có luôn thỏa lòng trong cuộc sống không?


Lạy Chúa, xin tha thứ cho con khi con thường thất hứa với Chúa. Xin cho con luôn thỏa lòng với những gì Chúa ban cho và ưu tiên dâng hiến cho Chúa để làm vinh quang Danh Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

84 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page