top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-02 Tấm lòng của Đức Chúa Trời


 

Câu gốc: “Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật” (câu 4).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời mong muốn điều gì? Ngài đã làm gì để thực hiện mong muốn này? Qua đây, bạn hiểu thế nào về tấm lòng của Đức Chúa Trời? Thái độ bạn cần có với Ngài là gì?


Có một nhóm cứu hộ tại một ngọn hải đăng được nổi tiếng sau nhiều lần giải cứu thành công các tàu thuyền bị đắm. Vì vậy có nhiều người đến thăm ngọn hải đăng này. Sau thời gian dài lo cung ứng các dịch vụ cho khách tham quan cùng với mức độ nổi tiếng gia tăng, hậu quả là cả nhóm lơ là trong công tác cứu hộ. Cho đến một ngày có chiếc thuyền bị đắm ngoài khơi thì nhóm cứu hộ đã không đủ kỹ năng và phương tiện để cứu giúp những nạn nhân. Sau sự kiện này, cả nhóm cứu hộ đã đau xót nhìn nhận lại vấn đề: Nhóm cứu hộ được thành lập để làm gì? Để cứu người hay để nổi tiếng?


Cũng như nhóm cứu hộ, có bao giờ chúng ta dừng lại trong các hoạt động tôn giáo của mình để đối diện với câu hỏi: Chúng ta được cứu để làm gì? Ý muốn của Đức Chúa Trời trên chúng ta là gì? Là để cứu người hay chỉ để mỗi Chúa Nhật đi nhà thờ? Có lẽ những câu hỏi này cũng len lỏi trong tâm trí của Sứ đồ Phao-lô khi ông viết thư cho Mục sư Ti-mô-thê đang phục vụ Chúa tại Ê-phê-sô, nên tại đây vị sứ đồ nhấn mạnh điều Đức Chúa Trời mong muốn là “mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật” (câu 4) và họ phải cầu nguyện để thực hiện ý muốn này của Ngài. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, Ngài biết sự cứu rỗi là điều quan trọng nhất và cần thiết nhất cho con người. Vì nếu không nhận biết lẽ thật, không đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời thì con người vẫn cứ tiếp tục ở trong sự tăm tối, tội lỗi, và sự đoán phạt đời đời.


Không những thế, để thực hiện chương trình cứu rỗi, Chúa Giê-xu “đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người” (câu 6). Vì sao Chúa Giê-xu phải hy sinh? Vì chỉ có một Đấng Trung Bảo duy nhất “ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, là người” (câu 5). Con người tội lỗi không thể đứng trước Đức Chúa Trời thánh khiết, và đó là lý do cần có một Đấng Trung Bảo, một Đấng chết thay cho tội lỗi con người và đem những người đặt đức tin nơi Ngài được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.


Đây chính là tấm lòng của Đức Chúa Trời, là điều Ngài mong mỏi và thực hiện cho tội nhân hư mất. Chúng ta, những người nhận được sự cứu rỗi qua sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu, cần phải có cùng một tấm lòng với Ngài. Chúng ta phải nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta để chúng ta trở nên những người giúp người khác hiểu biết lẽ thật và được cứu rỗi.


Bạn có nhận biết tấm lòng của Đức Chúa Trời và thực hiện ý muốn Ngài không?


Tạ ơn Chúa vì tấm lòng Ngài dành cho con và đã hy sinh Con Một Ngài để con nhận được sự cứu rỗi. Xin cho con yêu thương những linh hồn hư mất quanh con, và xin dùng cuộc đời con hoàn thành ý muốn của Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

28 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page