top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-07 Đầy tớ thức canh


 

Câu gốc: “Vậy, các ngươi hãy thức canh, vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy, hay là sớm mai” (câu 35).


Câu hỏi suy ngẫm: Đặc điểm ngày Chúa Giê-xu trở lại là gì? Chúa dạy cần có thái độ nào khi biết ngày Chúa trở lại bất ngờ? Bạn cần có thái độ nào với những trách nhiệm Chúa giao phó cho bạn?


Để dạy dỗ môn đệ về sự tỉnh thức, Chúa Giê-xu kể ẩn dụ về một người chủ sắp đi xa, giao công việc cho các đầy tớ và dặn người canh cửa phải thức canh chờ chủ về, “hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy, hay là sớm mai” (câu 35b), chiều tối tương đương với lúc 9 giờ tối, nửa đêm lúc 12 giờ, gà gáy khoảng 3 giờ sáng, và sớm mai lúc 6 giờ, đây là những thời điểm các đầy tớ thường mệt mỏi, dễ ngủ quên nhất, và là lúc chủ có thể bất ngờ trở về.


Qua ẩn dụ này, Chúa Giê-xu cho thấy không ai biết ngày Ngài trở lại trừ Đức Chúa Cha (câu 32), do đó, là những đầy tớ của Chúa, điều chúng ta cần làm không phải là tìm kiếm ngày giờ Chúa tái lâm, nhưng là phải “giữ mình, tỉnh thức” (câu 33) chờ đợi ngày gặp Chúa và hoàn thành những trách nhiệm Ngài giao. Tỉnh thức giúp chúng ta xác định thứ tự ưu tiên đời sống, tích cực hoàn thành công tác Chúa giao, nỗ lực truyền giáo. Cần lưu ý sự tỉnh thức đề cập ở đây không liên quan gì đến sự cứu rỗi, vì chúng ta được cứu chỉ duy bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu. Nói đúng hơn, tỉnh thức giúp chúng ta sẵn sàng cho ngày Chúa trở lại, nghe lời khen ngợi đầy yêu thương và nhận lãnh sự ban thưởng của Ngài (I Cô-rinh-tô 3:12-15).


Sứ đồ Phi-e-rơ đã dạy làm thế nào để có thể tỉnh thức và trách nhiệm của chúng ta là gì trong thư I Phi-e-rơ 4:7-11, đó là chúng ta cần có “một tâm trí sáng suốt và tự chủ để cầu nguyện” (câu 7 BDM 2002). Chúng ta cần tâm trí sáng suốt vì vào thời kỳ cuối cùng kẻ thù sẽ điên cuồng tấn công chúng ta bằng nhiều cách (I Phi-e-rơ 4:1-6), nhất là các giáo sư giả sẽ chen vào Hội Thánh. Chúng ta cần sự tự chủ, nghĩa là biết kiểm soát chính mình, tiết độ, kỷ luật để không điều gì làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tâm linh của mình. Chúng ta cần cầu nguyện vì không ai có thể tự mình chiến thắng trong trận chiến thuộc linh nhưng phải luôn nương nhờ sức Chúa. Và quan trọng là chúng ta phải hoàn thành những sự kêu gọi của Chúa đối với chúng ta, đó là sống yêu thương, tận dụng mọi ân tứ Chúa ban để phục vụ nhau, và đeo đuổi mục tiêu là vinh quang của Đức Chúa Trời (I Phi-e-rơ 4:8-11).


Khi chúng ta tỉnh thức và hoàn thành trách nhiệm Chúa giao, chúng ta sẽ được Chúa dùng để góp phần đầu tư cho Hội Thánh trong công tác đào tạo những đầy tớ ngay lành trung tín tiếp nối công việc Chúa trong tinh thần tỉnh thức như chúng ta.


Bạn đào tạo người tiếp nối trong tinh thần tỉnh thức ra sao?


Lạy Chúa, xin cho con sống trong tinh thần chờ đợi ngày Ngài trở lại để hết lòng hoàn thành những trách nhiệm Chúa giao, qua đó được Chúa dùng dạy Lời Chúa và đào tạo những đầy tớ ngay lành trung tín cho Nước Trời.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

28 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page