top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-10 Học chậm, mau quên

Updated: Dec 10, 2021


 

Câu gốc: “Đấng Rất Cao cai trị trong nước của loài người; Ngài muốn ban cho ai tùy ý, và lập kẻ rất hèn hạ trong loài người lên đó” (câu 17b).


Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì khiến Vua Nê-bu-cát-nết-sa từ một hoàng đế đầy quyền bính phải sống trong đồng hoang như loài thú? Vì sao ông vẫn không tránh khỏi tai họa dù đã được cảnh báo trước? Làm thế nào để bạn nhớ những bài học Chúa đã dạy?


Ông Nê-bu-cát-nết-sa là vị hoàng đế học chậm, mau quên. Sau khi được Tiên tri Đa-ni-ên kể lại và giải nghĩa điềm chiêm bao, ông đã tuyên bố: “Quả thật, Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, và là Chúa của các vua” (Đa-ni-ên 2:47a). Nhưng sau đó, như thể ông chưa từng biết Đức Chúa Trời là Chúa của các vua, ông cho dựng một pho tượng, đe dọa quăng những người không quỳ lạy nó vào lò lửa “rồi thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta?” (Đa-ni-ên 3:15b). Thế rồi sau khi chứng kiến Đức Chúa Trời giải cứu ba người Hê-bơ-rơ cách kỳ diệu, ông lại dâng lời chúc tụng Chúa (Đa-ni-ên 3:28).


Câu chuyện hôm nay diễn ra nhiều năm sau sự kiện lò lửa hừng. Lúc này, Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã đánh bại tất cả những kẻ thù của mình (câu 4), vua cũng hoàn tất tái thiết và tôn tạo nhiều công trình có quy mô lớn nổi tiếng trong thế giới cổ. Đức Chúa Trời biết rõ Vua Nê-bu-cát-nết-sa, nhưng bởi lòng thương xót, Ngài đã hai lần nhắc nhở vị vua đang lâng lâng tự hào này cần phải nhận biết “Đấng Rất Cao cai trị trong nước của loài người; Ngài muốn ban cho ai tùy ý, và lập kẻ rất hèn hạ trong loài người lên đó” (câu 17, 25). Từ câu 22-26 là Lời của Chúa dành cho cá nhân vị vua ngoại giáo của xứ người. Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên không chỉ bày tỏ cho vua thấy tương lai của thế giới, Ngài còn tiên báo và nhắc nhở đích danh vua về tương lai của chính ông.


Những tưởng sau bao lần được Chúa bày tỏ chính Ngài cho vua và nhắc nhở vua thì vua sẽ không dại dột vỗ ngực xưng tên nữa. Nhưng chỉ được mười hai tháng, ông lại trở nên mất cảnh giác. Khi đi dạo trong cung điện, ngắm nhìn những gì tay mình xây dựng, vua lại lên mình kiêu ngạo (câu 29-30). Vì thế, lời cảnh báo dành cho vua đã trở thành hiện thực. Vua “bị đuổi khỏi giữa loài người; ăn cỏ như bò; thân thể vua phải thấm nhuần sương móc trên trời, cho đến tóc vua cũng mọc như lông chim ưng, móng vua thì giống như móng loài chim chóc” (câu 33).


Thật đáng buồn, Vua Nê-bu-cát-nết-sa hoàn toàn có thể tránh được hậu quả nhục nhã ấy. Tuy nhiên, vua đã phải học lại bài học cũ bằng một phương cách khó khăn và nhục nhã hơn. Giống như vị vua này, Chúa vẫn kiên nhẫn cảnh báo chúng ta nhiều lần bằng Lời Chúa, Đức Thánh Linh cáo trách, lời chứng của lương tâm, của những sứ giả tin kính Chúa gửi đến. Xin Chúa dạy chúng ta đừng chọn học lại bài học cũ bằng phương cách khó khăn như vị vua này.


Bạn là người học nhanh hay học chậm, mau quên?


Lạy Chúa, có những vấn đề Chúa đã nhắc nhở con biết bao lần mà con vẫn chưa học được. Xin Đức Thánh Linh giúp con quyết tâm thay đổi để không phải học lại bằng phương cách khó khăn và đau đớn.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarii


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page