top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-10 Lời tiên tri về Sy-ri và Ai-cập


 

Câu gốc: “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9).


Câu hỏi suy ngẫm: Câu 5-20 nói về sự tranh chiến của hai vua nào? Lịch sử cho thấy lời tiên tri đã ứng nghiệm ra sao? Bạn học được gì về lòng người và niềm hy vọng sống trong Chúa?


Tiếp theo lời tiên tri về hai nước Ba Tư và Hy Lạp, câu 5-20 là lời tiên tri về “vua phương Nam” là Ai Cập và “vua phương Bắc” là Sy-ri. Đây là hai trong số bốn nước bị phân chia từ đế chế của A-lét-xan-đơ Đại đế mà Tiên tri Đa-ni-ên gọi là “bốn gió của trời” (câu 4a). Những lời tiên tri này phác họa cuộc chiến dai dẳng kéo dài 150 năm giữa hai “vua phương Nam” và “vua phương Bắc” tức là hai nước Ai Cập và Sy-ri. Trong cuộc xung đột lâu đời này cả người Ít-ra-ên cũng bị kéo vào vì vùng “đất vinh hiển” này (câu 16) nằm giữa Ai Cập và Sy-ri.


Chúng ta không đi sâu vào lịch sử nhưng chỉ lướt qua vài điểm nổi bật để thấy những lời tiên tri được ứng nghiệm hoàn toàn như thế nào. Câu 6 nói về “công chúa vua phương Nam đến cùng vua phương Bắc để kết hòa hảo. Nhưng sức của cánh tay công chúa chắc không được lâu.” Lịch sử cho thấy hai thế lực đã kết hòa hảo với nhau qua hôn nhân, nhưng sau đó Ai Cập lại đánh Sy-ri phương Bắc (câu 7-11). Lời tiên tri trong câu 14 cũng đã ứng nghiệm, “các con cái của kẻ hung dữ trong dân ngươi sẽ dấy lên” tức có nhiều người Do Thái thuộc đảng Xê-lốt đã ủng hộ đạo quân Sy-ri chống lại Ai Cập “nhưng họ sẽ ngã xuống,” có nghĩa là họ sẽ bị thất bại. Lịch sử cho thấy một vị tướng của Ai Cập đã tấn công và dẹp tan hoàn toàn cuộc phản loạn. Câu 17b cũng ứng nghiệm trong lịch sử, đã có một cuộc hôn nhân nữa được dàn xếp nhưng cuối cùng cũng thất bại. Câu 19 nói trước vua Sy-ri sẽ chết vì lý do “vấp và ngã.” Lịch sử đã ghi lại vua thất trận nhưng không chết ngoài sa trường mà chết lúc trở về do ngã ngựa.


Khi đọc lại lịch sử, đặc biệt là cuộc chiến tranh dai dẳng giữa Ai Cập phương Nam và Sy-ri phương Bắc, chúng ta nhận thấy vì muốn củng cố hoặc bành trướng quyền lực, con người đã đánh giết lẫn nhau, dùng nhiều mưu mô xảo quyệt để đạt được tham vọng khiến cho biết bao người phải chết, biết bao gia đình khổ đau. Ngoài việc sử dụng chiến tranh, họ còn sử dụng ngay chính con gái của mình gả cho kẻ thù để mong giữ được ngai vàng. Điều ác vẫn tiếp tục xảy ra cho đến ngày nay. Tuy nhiên, lòng người dù gian ác đến đâu, trong sự tể trị của Đức Chúa Trời, chắc chắn sẽ có một ngày như Lời Chúa phán với Tiên tri Ha-ba-cúc, “Vì sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước đầy tràn biển” (Ha-ba-cúc 2:14). Đó chính là hy vọng sống của Cơ Đốc nhân.


Bạn có vững lòng tin nơi Chúa khi thấy điều ác vẫn đang hoành hành trên thế giới không?


Lạy Chúa, cho dù trong hiện tại lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa, nhưng con luôn vững tin đến thời điểm của Chúa, vinh quang Ngài sẽ đầy dẫy khắp đất như nước đầy tràn biển.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

38 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page