top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-11 Sống theo điều răn Chúa dạy


 

Câu gốc: “Vậy, Môi-se gọi cả Ít-ra-ên mà nói rằng: Hỡi Ít-ra-ên, hãy nghe những luật lệ và mệnh lệnh mà ngày nay ta rao truyền nơi lỗ tai các ngươi; các ngươi phải học tập và cẩn thận làm theo những điều đó” (câu 1).


Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi truyền dạy Mười Điều Răn, ông Môi-se kêu gọi toàn dân Ít-ra-ên làm gì? Động cơ chính để sống theo Điều Răn Chúa là gì? Bạn cần làm gì để có động lực khát khao sống theo Lời Chúa dạy?


Trước khi truyền cho thế hệ trẻ của người Ít-ra-ên nghe nội dung chi tiết về Mười Điều Răn Chúa truyền dạy, ông Môi-se kêu gọi toàn dân Ít-ra-ên hãy chú tâm lắng nghe, học tập và cẩn trọng làm theo những luật lệ và mạng lệnh mà ông sắp rao ra (câu 1). Thực hành Lời Chúa bắt đầu từ hành động lắng nghe, sau đó là tiếp nhận những nội dung đã được lắng nghe, và cuối cùng là làm theo những gì đã được dạy dỗ.


Điều răn ông Môi-se sắp rao ra cho dân Chúa về cơ bản không có gì khác với điều răn ông đã từng diễn giải cho tổ phụ họ trước kia (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17), nhưng đối tượng mà ông đang truyền đạt thì hoàn toàn khác. Trước mắt ông là những người trẻ, những người sắp biến giấc mơ tiến về miền Đất Hứa của tổ phụ họ trở nên hiện thực. Nhưng yếu tố then chốt để giấc mơ ấy trở nên hiện thực tuỳ thuộc vào đức tin và sự thuận phục Chúa của người Ít-ra-ên. Dân Chúa không thể nào sống thuận phục Chúa cách trọn vẹn nếu họ không am hiểu Lời Chúa, không làm theo điều răn và mệnh lệnh của Ngài. Đặc biệt hơn nữa là dân Chúa phải thấy được ơn Chúa đã rút họ ra khỏi nhà nô lệ, họ đã được tự do trong Chúa, vì vậy họ cần phải sống bằng một đời sống mới, đời sống vâng phục bởi lòng biết ơn (câu 6). Vì vậy, sau lời kêu gọi dân Chúa hãy nghe, học tập, cẩn trọng làm theo, và nhớ ơn Chúa, ông Môi-se tiếp tục diễn giải cho dân Chúa về Mười Điều Răn của Chúa, nhằm giúp dân Chúa không những thông hiểu luật lệ của Chúa, nhưng quan trọng hơn là họ cần phải cẩn trọng làm theo những điều răn ấy.


Sống theo điều răn Chúa dạy không phải là ép bản thân tuân theo những luật lệ của Chúa cách máy móc như những người máy được cài đặt sẵn, thực hiện mệnh lệnh mà không cần suy nghĩ. Đó không phải là tinh thần sống theo Lời Chúa mà Chúa muốn. Điều Chúa muốn là chúng ta cần biết suy ngẫm điều cốt lõi, tinh thần chủ yếu Chúa dạy chúng ta trong mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời và con người, giữa con người và con người với nhau là gì. Khi chúng ta chiêm nghiệm ra được tinh hoa trong những điều Chúa truyền dạy, chúng ta sẽ không còn thấy điều răn là những luật lệ khô cằn, cũng không còn cảm giác bị bắt ép sống theo Lời Ngài nữa, nhưng chúng ta có động lực khát khao được sống đúng theo những điều Chúa truyền dạy cho mình.


Bạn sống theo điều răn Chúa dạy trong tinh thần nào?


Tạ ơn Chúa vì những điều răn Ngài ban cho con. Xin cho con luôn khát khao được sống đúng theo Lời Ngài truyền dạy.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page