top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-16 Ý nghĩa ngày Sa-bát


 

Câu gốc: “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu và các môn đệ làm gì trong ngày Sa-bát? Tại sao người Pha-ri-si lên án Ngài? Chúa Giê-xu giải thích thế nào về ý nghĩa của ngày Sa-bát? Bạn thể hiện tinh thần tôn trọng và biệt riêng ngày Chúa Nhật để thờ phượng Chúa như thế nào?


Khi Chúa Giê-xu và các môn đệ đi qua cánh đồng lúa mì, các môn đệ Ngài đói nên đã bứt bông lúa mì để ăn. Việc làm này đã bị những người Pha-ri-si lên án vì theo truyền thống Do Thái giáo trong sách Mishnah, ngày Sa-bát bị cấm làm công việc gặt lúa, nên họ cho rằng Chúa Giê-xu và các môn đệ Ngài đã làm điều “không nên làm” trong ngày Sa-bát. Mục đích của sự lên án này nhằm hạ uy tín của Chúa Giê-xu khi Ngài là một Ra-bi mà lại không tuân thủ luật pháp, như vậy, những lời dạy của Ngài sẽ không đáng tin. Chúa Giê-xu đã dùng câu chuyện trong I Sa-mu-ên 21:1-6 khi Thầy Tế lễ A-hi-mê-léc đã phá luật cho phép ông Đa-vít và những người theo ông ăn bánh trần thiết trong Nơi Thánh vì họ đang đói. Và ngay cả những thầy tế lễ vẫn phạm luật làm việc trong ngày Sa-bát nhưng không bị xem là phạm tội.


Chúa Giê-xu muốn nhấn mạnh về chủ đích của ngày Sa-bát là để mọi người được nghỉ ngơi và thờ phượng Đức Chúa Trời, ý định của luật pháp là để con người bày tỏ tình yêu đối với Chúa và với nhau. Với người Pha-ri-si, luật về ngày Sa-bát đã trở thành quan trọng hơn cả việc nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát, họ làm cho dân chúng lo lắng và bất an trong ngày Sa-bát vì cứ nơm nớp sợ phạm luật.


Hội Thánh Chúa ngày nay vẫn làm theo điều răn Chúa dạy, “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh,” nhưng từ khi Chúa Giê-xu phục sinh, Hội Thánh không nhóm thờ phượng vào thứ Bảy mà lấy ngày thứ nhất trong tuần lễ là ngày Chúa sống lại để cùng nhau nghỉ ngơi và thờ phượng. Trước giả thư Hê-bơ-rơ đã nhắc nhở con dân Chúa phải giữ sự thờ phượng Chúa trong thư Hê-bơ-rơ 10:25: “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” Tuy nhiên, nhiều người dễ dàng bỏ qua sự nhóm lại thờ phượng Chúa vì một chương trình đá banh, ca nhạc, hoặc vì một lý do nào đó. Hãy nhớ rằng việc thờ phượng Chúa là Điều Răn, từ “Sa-bát” trong tiếng Hê-bơ-rơ có ý nghĩa là “ngừng lại, để nghỉ ngơi.” Ngày Sa-bát là ngày chúng ta dừng những công việc làm ăn kiếm sống để tập trung vào Đức Chúa Trời qua hành động thờ phượng Ngài. Ngày trước những người Pha-ri-si lên án Chúa Giê-xu không giữ ngày Sa-bát với mục đích hạ thấp uy quyền lời giảng dạy của Ngài; ngày nay, nếu những tín hữu Tin Lành dễ dàng bỏ qua sự nhóm lại thì chúng ta cũng đang hạ thấp Điều Răn của Chúa.


Bạn có đang yêu mến thì giờ được thờ phượng Chúa, thông công với Chúa và với anh chị em cùng đức tin không?


Lạy Chúa, xin giúp con luôn giữ sự thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật và tập trung tinh thần vào việc thờ phượng Ngài. Xin cho con biết quan tâm yêu thương anh chị em con nhiều hơn khi con thờ phượng Chúa.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

31 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page